Etter at de ha fått utlevert kirkeboken.
Etter at de ha fått utlevert kirkeboken. Foto: Bjørnar Hansen

Fikk kirkebok på søndag

BØ: På familiegudstjenesten i Bø kirke sist søndag fikk bygdas fireåringer lære om menighetsarbeid og fikk hver sin «Min kirkebok» med seg heim.

Gudstjenesten var preget av markering av høsttakkefest, med kirkekaffe, kirkesaft og masse god frukt, som barna satte pris på, etterpå.

Det var diakoniarbeider Inga Eide Bendiksen som ønsket familiene velkommen til gudstjeneste.

– Vi skal også samle en gave i dag til Bø og Malnes menighet sitt arbeid med barn. I fireårsboka står det litt om en bever: Man kan se beverens herjinger, men man kan ikke se beveren. Og så sammenlignes med at man kan se Guds gode handlinger, men man kan ikke se Gud.

– Dere foreldre kan glede dere til å lese i boken sammen med barna.

– Nå er det klart for prosesjon, da kommer fireåringene inn, og siden vi feirer høsttakkefest i dag så har de med seg en del ting av markens grøde som vi skal kose oss med etter at gudstjensten er ferdig, sier Inga Eide Bendiksen.

Meningheten delte ut bøker til fireåringene:

– Familiegudstjenesten markerer som dere ser på det flotte bordet her, at vi skal være takknmelig for vår Herre og skaper som gir oss det vi behøver, sa sokneprest Fredrik Øverland.