Tillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund: Stein-Håkon Eilertsen. Foto: Fredrik Sørensen

Fikk omsider innsyn: – Jeg stusser på én ting

ANDØY: Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) ble lovet innsyn i en rapport om Evenes av forsvarsministeren – men fikk likevel avslag. Nå har han omsider fått rapporten tilsendt, og det er spesielt én ting han stusser over.

Det er NRK Nordland som omtaler Eilertsens kamp for å få innsyn i turbulensvurderingen for hangaren som skal bygges for maritime overvåkningsfly (MPA) på Evenes.

Det hele startet med en en serie leserinnlegg i Nordnorsk Debatt, der Eilertsen omtalte avslåtte innsynsbegjæringer i dokumenter som inneholder informasjon om turbulens og støyutfordringer på Evenes.

Eilertsen, som er tillitsvalgt på Andøya flystasjon, kunne ikke forstå hvorfor rapporter om støy og turbulens var hemmelige.

Ifølge NRK Nordland fikk andværingen svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Nordnorsk Debatt – der statsråden skrev følgende om den nevnte rapporten om turbulens:

«Etter en meroffentlighetsvurdering ville vi gitt innsyn i de resterende delene av dokumentet, noe som i praksis innebærer sladding av informasjon på en side i et dokument på 69 sider».

«Å nekte innsyn i dokumenter eller å misbruke muligheten til å unnta dokumenter fra offentligheten fordi de ikke samsvarer med våre ønsker og mål, vil jeg på det sterkeste avvise at vi bevisst driver med», skrev Bakke-Jensen videre.

Eilertsen fulgte oppfordringa om å søke innsyn, noe han gjorde 4. august. 12. august kom svaret fra Forsvarsbygg – i form av avslag.

Overfor NRK Nordland hevdet forsvarsministeren at Eilertsen hadde mottatt de nevnte dokumentene. Det hadde han derimot ikke. Det skyldtes ifølge Forsvarsdepartementet at filene var for store til at de gikk gjennom systemet.

Nå har derimot Eilertsen mottatt dokumentene.

– Ja, det stemmer, sier han til Bladet Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det ble mye fram og tilbake her – men hvorfor søkte du i utgangspunktet om innsyn?

– Fordi vi i NOF er blitt fortalt at det planlegges flere hangarer inne på området på Evenes. Vi lurer derfor på om turbulensanalysen har tatt høyde for dette, sier han.

– Hva er konklusjonen din etter å ha lest rapporten?

– Den var voldsomt omfattende, med 22 vedlegg. Jeg har forsøkt å sette meg inn i den etter beste evne, sier Eilertsen.

Han utdyper:

– Det jeg ser, så langt, er som fryktet. Jeg finner ingenting i disse dokumentene om flere hangarer. Det eneste jeg finner er analyser knyttet til den nasjonale MPA-hangaren som Luftfartstilsynet har godkjent.

– Jeg stusser på det, for vi i NOF er blitt møtt med store utbyggingsmuligheter på Evenes. Det er sagt at det vurderes, og til og med planlegges, flere hangarer. Blant annet for allierte, sier Eilertsen.

Han spør seg hvor disse er tenkt bygd.

– Til nå har de fått godkjennelse for én MPA-hangar på Evenes. Det må ny analyse og godkjenning til for at de skal få bygge mer. Flere bygg vil kunne forverre turbulensen, det har fagfolk jeg har snakket med sagt. Behovet er definitivt der, men i mitt hode lar det seg ikke gjøre uten at det medfører begrensninger for operativiteten, siden man allerede er på grensen med den ene hangaren som skal bygges. Med mindre de ser for seg å bygge i Ramsar-området, da, men det kan jeg ikke tenke meg, sier Eilertsen.

– Så du ble ikke klokere, med andre ord?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei, egentlig ikke, sier han.