Fikk vannledning-kontrakt på Sortland

Lekkasjer: Den gamle vannledningen langs Vesterålsgata har hatt flere lekkasjer.

SORTLAND: Norconsult AS har fått oppdraget med å prosjektere utskiftning av hovedvannledninga i Vesterålsgata på Sortland. Norconsult var også eneste tilbyder, går det fram av et brev fra Sortland kommune til selskapet.

Prosjekteringsoppdraget har en estimert kostandsramme på 230.000 kroner, i tillegg til moms, ifølge brevet.

Den nye hovedvannledninga skal erstatte gammel eternitledning langs Vesterålsgata. Oppdraget inkluderer også prosjektering av følgeoppgaver som gangvei, spillvann, overvann og gatelys langs samme trasé.