– Etter mitt syn er det fullstendig ulogisk å ikke benytte seg av Norges eneste operative MPA-base til innfasing av P-8, sier Jonni Solsvik.
– Etter mitt syn er det fullstendig ulogisk å ikke benytte seg av Norges eneste operative MPA-base til innfasing av P-8, sier Jonni Solsvik. Foto: Fredrik Sørensen

– Finner ikke en bedre egnet base for innfasing enn Andøya

ANDØY: Forsvaret bekrefter at P-8-flyene ikke skal fases inn på Evenes. Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) kan ikke forstå annet enn at valget må bli Andøya.

Forsinkelser i arbeidet med å bygge hovedbase for maritime patruljefly på Evenes gjør at innfasingen av de nye P-8-flyene må skje et annet sted. Det bekrefter orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret, overfor Bladet Vesterålen.

Han opplyser at valg av base for innfasing av de nye maritime patruljeflyene vil bli tatt før nyttår, og bekrefter at både Andøya, Bodø og Gardermoen er blant alternativene.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) har følgende å si om saken:

– Det er bra at Forsvaret bekrefter det som har vært snakket om ei god stund nå. Når man er i en situasjon der Evenes er kraftig forsinket i forhold til planene, så er det logisk at man ser seg om etter alternative muligheter for innfasing, sier han.

– Når det er sagt, kan jeg overhodet ikke forstå at der er mer egnede alternativer til innfasing enn Andøya. Andøya flystasjon er en militær base, bygd over 60 år, nettopp til å huse Norges og NATOs maritime patruljefly i nord. Basen er designet akkurat for dette oppdraget, sier Solsvik.

– Etter mitt syn er det fullstendig ulogisk å ikke benytte seg av Norges eneste operative MPA-base, legger han til.