Det kunngjorde hun under Husøydagan lørdag, melder NRK.

Aspaker varslet at forslaget om å aktivitetskravet i Deltakerloven er blant dem som legges død. Tveteråsutvalget foreslo at andre enn aktive fiskere også skulle kunne eie fiskekvoter og båter.

Dessuten skal fiskesalgslagene beholde eneretten til å omsette fisk fra båter til kjøpere, selv om Tveteråsutvalget mente den burde oppheves.

Videre skal fiskerne fortsatt eie fiskesalgslagene, melder NRK.

Les også: Anbefaler frislipp

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt høringsuttalelsene til rapporten fra Tveteråsutvalget, som har vært massivt negative til forslagene.

Dette er Tveterås-rapporten

Det såkalte Tveterås-utvalget ble satt ned av Aps fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i 2013 for å se på hvordan sjømatindustrien kan bli bli mer lønnsom.

Utvalget leverte sin innstilling til fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i desember 2014.

Rapporten var ute på høring til utgangen av april 2015.

Fredag 13. november 2015 la Aspaker fram sin sjømatindustrimelding med bakgrunn i Tveteråls-rapporten.

Dette er noen hovedpunkter i anbefalingene fra Tveterås-utvalget:

 • Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran landbruksinteresser
 • Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter
 • Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi som er tillatt å benytte
 • Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, ressursrentebeskatning bør vurderes
 • Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt for industrieide trålere. Flertallet vil fjerne aktivitetsplikt
 • På sikt opprette nøytral markedsplass for førstehåndssalg av villfisk
 • Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger
 • Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk
 • Sesongutjevning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
 • Økt koordinering av tilsynsmyndigheter
 • Regelverkharmonisering internasjonalt
 • Dedikerte FoU-programmer
 • Fortsatt generisk markedsføring
 • Utvalget anbefaler at bedriftene selv skal få bestemme hvor de vil lokalisere produksjonen og hva slags koordinering den skal ha mellom flåte og landindustri, og for eksempel hvor store landanlegg og båter man skal ha i næringa.

 

Fiskeriministeren bekreftet på Husøydagan at det ikke har vært mange som har tatt bølgen for forslagene.

– Vi har blant annet fått inn over 70 høringsuttalelser, og du kan telle på én hånd hvor mange som har vært positive til disse forslagene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til NRK.