Det påpeker Frps gruppeleder Dagfinn Olsen. Tidligere denne uka kommenterte Aps Siv Dagny Aasvik fornøyd overfor Bladet Vesterålen at et enstemmig fylkesting sluttet opp om de historiske fiskerettighetene med leveringsplikt blant annet til Melbu.

Les også: – Massiv støtte til Melbu

Han har bitt seg merke i at hun ikke nevnte at formuleringene som ble vedtatt, kom fra Frp og erstattet et forslag fra Ap, H og KrF.

– Kunne skylt vekk kvoter

Det var i fylkestingets høringsuttalelse til rapporten fra Tveteråsutvalget om vilkårene for norsk sjømatindustri at et enstemmig fylkesting gikk inn for både å beholde råfiskloven, deltagerloven og leveringsforpliktelsene for de industrieide trålerne.

– Men når det gjaldt leveringsplikten, kunne det hele endt med at flere bølger over tid ville sveipet ressursene ut av Hadsel og Vesterålen, sier Dagfinn Olsen til Bladet Vesterålen.

Til høystbydende

Han mener det opprinnelige forslaget fra det daværende fylkesrådet med AP, H og KrF ville åpnet for at konsesjonene skulle kunne selges til høystbydende.

Forslaget fra fylkesrådet sa nei til å oppheve pliktsystemet inntil myndighetene har en alternativ modell som tilgodeser de aktuelle stedene i Nord-Norge.

– En mulig fremgangsmåte for eventuelle transaksjoner kan være å prise kvoterettighetene ut fra historisk nivå med binding og selge til høystbydende til fiskere og foredlingsbedrifter i de kommunene som fikk kvoterettigheter tildelt i første hånd, het det fra de tre partiene.

Nedstemt først

Men Frp la fram et alternativt forslag som først ble nedstemt av posisjonspartiene i komiteen for plan og økonomi.

Her var det ingenting om å selge rettigheter til høystbydende. Derimot het det at:

– Dersom fartøyene ikke oppfyller de avtaler som ligger til grunn skal konsesjonene tilbakeføres til lokalsamfunnet der hvor de hadde sin opprinnelse.

Enstemmig til slutt

Da saka kom til selve fylkestinget, snudde alle posisjonspartiene.

– De hadde tydeligvis oppfattet at det var forskjell på forslagene og skjønte at de ville de få problemer med å forklare sitt eget forslag omkring i fiskerifylket Nordland, mener Olsen.

Dermed ble Frps formulering enstemmig vedtatt.

– Æres den som æres bør, poengterer Dagfinn Olsen, som mener det bør komme fram at Frp fikk posisjonspartiene, inkludert Aps Siv Dagny Aasvik, med på sin formulering.

Tilbake til lokalsamfunnet

– Det var viktig for oss å gi beskjed til de som skal fatte endelig beslutning om at disse kvotene skal tilbake til lokalsamfunnet og kystflåten dersom avtalene ikke etterleves, og at nok er nok, sier Frps gruppeleder.

– Vi har jo sett at rettighetene har vært solgt – og at det har ført til nye diskusjoner om forpliktelsene annethvert år. Trålerrettighetene er gitt for å supplere landanleggene med råstoff. Skulle jeg bestemt, ville de leveringspliktige rettighetene blitt tilbakeført til landanleggene. Disse konsesjonene bør legges på land, legger Dagfinn Olsen til.