Fiskebåter skaper arbeidsplasser.
Fiskebåter skaper arbeidsplasser. Foto: Trond K. Johansen

Fiskeri skaper store ringvirkninger på land

Fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke.

– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen. Utviklingen har de siste årene forsterket fiskerinæringens betydning for nasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Sintef-rapporten «Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping», viser at næringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskapning de siste årene.

Siden 2014 har produksjonsverdien økt med 25 prosent. Hver krone omsatt i 2014 skapte 3,5 ganger så stor verdi ellers i samfunnet, mens tallene nå viser at dette tallet har økt til 4,88.

Samlet verdiskaping inkludert ringvirkninger i fiskerinæringen var i 2016 på 35,1 milliarder kroner, en oppgang på 30 prosent fra 2014.

Den fiskeribaserte verdikjeden representerer en sysselsetting på 27.280 årsverk. Det betyr at hvert årsverk som gjøres av en fisker skaper 2,14 øvrige årsverk.

Antallet fiskere har også økt noe de siste årene. Det er om lag 10.000 registrerte fiskere i Norge. I fjor produserte de tilsvarende 8.700 årsverk, skriver Norsk Fiskerinæring.