Forsinkelser, ubehagelige landinger, kostnader og økt risiko kan være konsekvenser for de sivile flyselskapene ved plasseringen av MPA-hangaren på Evenes. Verken Widerøes eller Norwegians vil ha hangaren slik Forsvarsbygg har foreslått. Her er den sivile passasjerterminalen på Evenes.
Forsinkelser, ubehagelige landinger, kostnader og økt risiko kan være konsekvenser for de sivile flyselskapene ved plasseringen av MPA-hangaren på Evenes. Verken Widerøes eller Norwegians vil ha hangaren slik Forsvarsbygg har foreslått. Her er den sivile passasjerterminalen på Evenes. Foto: Tor Johannes Jensen

Flyselskap sier nei til Evenes-hangar

ANDØY: Widerøe frykter begrensninger ved landinger, økte utgifter og forsinkelser hvis MPA-hangaren på Evenes blir bygd som foreslått. – Det vil skape økt risiko, sier informasjonssjef Catharina Solli. Norwegian forventer at hangaren bygges så den ikke får følger for dem.

Hangaren som skal bygges for maritime patruljefly på Evenes kan føre til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. Avinor mener utforming og plassering ikke er akseptable for hensynet til sivil trafikk, på grunn av økt risiko for turbulens. Luftfartstilsynet har også bekreftet muligheten for restriksjoner for sivil flytrafikk.

– Vil skape turbulens for oss

Informasjonssjef i Widerøes, Catharina Solli, bekrefter at flyselskapet har hatt møte med luftfartsmyndighetene om strømningsanalysen i sommer, og med konsulentselskapet som har utført analysen, prosjekteringsgruppen NCR, som består av Nordic – Office of Architecture, COWI og Rambøll.

– Avinor har tildelt ei tomt til Forsvarsbygg for hangaren til overvåkningsflyene. Det er sikkert flere måter å plassere bygget på, men slik det er foreslått, vil det skape turbulens ved innflyvingen for vår del. Det er vi ikke positive til, sier Solli til Bladet Vesterålen.

Økt risiko

– Vi streber etter å redusere risiko, ikke etter å øke den, tilføyer hun og viser til at plasseringa kan bety nettopp økt risiko, med blant annet begrensninger ved landinger, ubehagelige landinger for passasjerene og forsinkelser som noen av følgene.

Kostnader

– Det kan være et alternativ fra Avinor å opprettholde den foreslåtte plasseringen og innføre operative restriksjoner for sivil luftart. Operative begrensninger vil påføre oss økt risiko og økte kostnader. Det har vi altså meldt at vi ikke er positive til, slår informasjonssjefen fast.

– Vi ønsker å redusere risikoen, ikke motsatt. Vi håper vurderingene våre blir tatt til etterretning, sier informasjonssjef i Widerøes, Catharina Solli.
– Vi ønsker å redusere risikoen, ikke motsatt. Vi håper vurderingene våre blir tatt til etterretning, sier informasjonssjef i Widerøes, Catharina Solli. Foto: Widerøes

– Vi er kjent med muligheter for å plassere hangaren annerledes, men det har vel med kostnader å gjøre, tilføyer hun.

Håper å bli hørt

Nå forventer Widerøes at Forsvarsbygg tilpasser seg til innspillene man får fra de sivile flyselskapene:

– Vi er altså blitt bedt om å komme med faglig vurdering og har uttalt oss. Vi er glade vi har fått den muligheten, men vi håper også at vurderingene våre blir tatt til etterretning. Vi ønsker at den sivile luftfarten skal bli tryggere, ikke motsatt. Så vi er spent på hvordan tilbakemeldingene våre blir tatt med videre, sier Catharina Solli.

Hun karakteriserer prosessen så langt som ryddig.

Klar forventning

Widerøes opererer med mindre fly på Evenes, mens selskapene Norwegian og SAS opererer med langt større jetfly som vil være mer utsatt for mulige restriksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian er også kjent med strømningsanalysen og faren for at hangaren kan sette begrensninger for flyselskapene.

– Vi forventer at hangaren bygges på en slik måte at den ikke påvirker sivil luftfart på Evenes, sier han i en uttalelse til Bladet Vesterålen.

Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, har ikke svart på gjentatte henvendelser om saka.