Kampklar: Yngve Laukslett er glad Senterpartiet vil jobbe videre for å berge Andøya flystasjon. Foto: Fredrik Sørensen

Flystasjon-kampen: – Rir ikke en død hest

ANDØY: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet ny kamp om Andøya flystasjon. Det er Yngve Laukslett i Andøy Senterparti glad for.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, varslet Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp for Andøya flystasjon i et intervju med NRK mandag.

Overfor statskanalen var Sp-lederen klar på at Andøya flystasjon fortsetter å være kampsak for partiet – fem år etter det omstridte nedleggelses-vedtaket i Stortinget i 2016.

Les også
Varsler ny kamp for Andøya

– Det var ei historisk feilbeslutning, det regjeringa gjorde sammen med Arbeiderpartiet, sa Vedum.

– Det man gjorde der var uklokt, og lite gjennomtenkt. Og så har det gått altfor mye prestisje i det fra dagens regjering. Jeg håper at vi med kraft skal klare å snu dette til høsten, la han til.

– Aldri i tvil

Yngve Laukslett i Andøy Senterparti er glad for at partilederen sentralt er så tydelig, mindre enn fem måneder før høstens stortingsvalg.

– Andøy Senterparti har aldri vært i tvil om hva Trygve mener, men det er veldig fint at han kommer ut og bekrefter dette for befolkninga og velgerne, sier Laukslett til Bladet Vesterålen.

– Trygve bekrefter at videreføring av Andøya flystasjon som MPA-base blir en prioritert sak for Senterpartiet i valgkampen, og det er viktig, legger han til.

Laukslett avfeier totalt at Senterpartiet rir en død hest. Han mener tvert imot at bekymringene Senterpartiet har kommunisert i forbindelse med Andøya-saken har fått mer kjøtt på beina den seneste tida.

– Senterpartiet bestilte for noen år siden en ekstern rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS, der stipulert investeringsbehov på Evenes var 7-8 milliarder kroner, ikke om lag 3,5 milliarder som regjeringa la til grunn i sitt beslutningsgrunnlag i 2016. Nå tegner det seg et tydelig bilde av at rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse var mer presis når det gjelder kostnader enn den mye omtalte PwC-rapporten, sier han.

– Etter 2016 har man bestemt seg for å flytte hangarområdet for overvåkingsflyene på grunn av turbulens, og gått fra 16.000 kvadratmeter med flyoperative flater til over 100.000 kvadratmeter. Med mindre asfalt, fyllmasse og betong er gratis i Ofoten, skjønner ikke jeg hvordan de skal bokføre kostnadene og fremdeles være innafor kostnadsramma, legger Laukslett til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Han var med på et brakvalg for fire år siden. Nå flyr han enda høyere

– Ubesvarte spørsmål

Han peker også det han omtaler som tre store og ubesvarte spørsmål:

– Det ene er baneavising og utslipp av kjemikalier. Man kan ikke øke utslippstillatelsen uten et system for oppsamling. Det i seg selv er en milliardkostnad. I tillegg kan man ikke garantere 100 prosent at det ikke vil komme økt utslipp i Ramsar-området, selv med oppsamling. Noe svinn vil det være uansett. Dette er ikke analysert eller konsekvensutredet, sier Laukslett.

Han trekker også fram oppbevaring av ammunisjon.

– Her har Senterpartiet kommet med en del bekymringer, som er blitt avfeid. Denne bekymringa mener jeg bestemt at er reell. Og den har en pris – i milliardstørrelsen, sier Laukslett.

Han trekker også fram støyisolering på Avinors område – den sivile lufthavna.

– Mange i regionen reiser til og fra Evenes. Det skal vi igjen gjøre når koronaen er borte. Avinor har tidligere stipulert ei kraftig økning i den sivile trafikken i årene framover. Det skal gjennomføres omfattende støyisolering, men kostnadene er ikke kommet fram. Ei heller hvem som skal ta regninga. Men vi snakker om en milliardkostnad, her også, hevder Laukslett.

Da partileder Trygve Slagsvold Vedum uttalte at Senterpartiet fortsetter kampen for Andøya flystasjon, uttalte Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet at Vedum og Senterpartiet heller burde se framover uten Andøya flystasjon.

– Jeg registrerte Huitfeldts uttalelse til NRK. Huitfeldt bør heller prøve å finne svar på de ubesvarte spørsmålene om baneavising og kjemikalier, ammunisjonslagring og støytiltak. Dette er ubesvarte spørsmål som hennes regjering sannsynligvis må betale for i framtida. Det forbauser meg også at partiet har en nestleder fra Nordland som fremdeles befinner seg under jorda i denne saken, sier Laukslett – som i likhet med Vedum fortsetter kampen.

– Jeg tror og håper fortsatt at fornuftene til slutt vil seire, sier han.

Omstridt: Nedleggelsen av Andøya flystasjon er fremdeles omstridt, fem år etter vedtaket i Stortinget. Foto: Forsvaret