Innstilt: Det er varslet to flyinnstillinger lørdag fra Skagen flyplass. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Flystreiken gir regionale innstillinger lørdag

Partene i flymekanikerstreiken kom ikke noen vei i forhandlingene fredag.

For regionen betyr det to innstillinger i flystrekningen Bodø – Stokmarknes lørdag, klokka 13 fra Bodø og klokka 13.50 fra Stokmarknes, ifølge VGs oversikt.

Blir det ingen løsning i streiken innen midnatt lørdag, har NHO Luftfart varslet lockout fra søndag. Da blir flyteknikere som ikke er tatt ut i streik utestengt fra arbeidsplassen.

Selskapet Babcock, som drifter ambulansehelikoptre, har søkt om å bli holdt utenfor en eventuell lockout, de mener at uten flyteknikere er det bare snakk om timer før de må sette fly på bakken og dermed vil de ikke være i stand til å oppfylle sin kontrakt med staten.