Silvia Ovik Marhaug flytter til USA, og fikk dermed innvilget fritak fra alle politiske verv. Først trer hun ut av formannskapet fra 1. juli, og ut av kommunestyret fra 31. desember i år.
Silvia Ovik Marhaug flytter til USA, og fikk dermed innvilget fritak fra alle politiske verv. Først trer hun ut av formannskapet fra 1. juli, og ut av kommunestyret fra 31. desember i år. Foto: Sverre Idar Lakså

Flytter over dammen

SORTLAND: Silvia Ovik Marhaug flytter til USA på nyåret, og har dermed søkt om fritak fra alle politiske verv.

I forbindelse med at Marhaugs mann har fått jobb i USA, har Silvia Ovik Marhaug søkt om fritak fra sine politiske verv. Hun har søkt om å få fritak fra formannskap og alle verv som utgår av formannskapet fra 1. juli, dette for å ha tid til å forberede flytting.

Marhaug skriver i søknaden at hun ikke føler hun vil ha tid til å skjøtte disse vervene i tilstrekkelig grad uten uforholdsmessig belastning mens hun samtidig skal forberede flytting.

Hun har også søkt om fritak fra vervene som medlem av kommunestyret, Vesterålen regionråd, KS, styremedlem i Møysalen Nasjonalpark og prosjektet RAUS fra og med 31.12.2018.

Marthe Hov Jacobsen overtar vervene i formannskapet, havnestyret, Vesterålen regionråd og KS. Beate Bø Nilsen overtar vervet i administrasjonsutvalget. Ny representant til kommunestyret velges av valgstyret, og styremedlem til Møysalen Nasjonalpark og styremedlem til prosjektet RAUS velges av formannskapet med virkning fra 31.12.2018.