Følg Hadsel kommunestyre live

HADSEL: Årets første kommunestyremøte i Hadsel kan du følge her.

Kommunestyret skal blant annet ta for seg nedgradering av kommunale veier og veilys.

Dessuten skal politikerne også bestemme om de vil ha en kulturminneplan, og dessuten et reglement for flagging i Hadsel kommune, og støtte til Melbo turnforenings planer om å bygge turnhall.

Veipakke Vesterålen står også på sakslista.

Videre skal kommunestyret behandle en interpellasjon fra Stig Sørmo (Sp) om rusreformen.

Men det er også orienteringer om prosessen rundt tidsmåling for ansatte i heimetjenesten, og om den såkalte rådhusfesten.

Dessuten blir det orientering for hele kommunestyret om Extra-tomta, der kommunen har varslet søksmål mot utbyggeren Stokmarknes Handelseiendom AS for å få tilbake 8,5 millioner kroner kommunen kostet på utskifting av forurensede masser på tomta.