Foto: Tor Johannes Jensen

Følg kommunestyret i Hadsel live

Her kan du følge dagens kommunestyremøte i Hadsel direkte.

Hadsel kommunestyre møtes torsdag for blant annet å gjøre suppleringsvalg til styret for Hurtigrutens Hus og eldrerådet.

Samtidig skal politikerne også ta stilling til om Hadsel vil være med i ei forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det kan gi kommunen 7,6 millioner kroner ekstra til omsorgstjenester, men tar fra den styringa.

Dessuten er det flere interpellasjoner og grunngitte spørsmål – om både motivasjonslønn, åpenhet i kommunen, tømmerkai og forholdene for ungdom i kommunen.