– Min vurdering er at informasjonen statsråden har gitt Stortinget og offentligheten har vært på grensa til mangelfull, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i NOF.
– Min vurdering er at informasjonen statsråden har gitt Stortinget og offentligheten har vært på grensa til mangelfull, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i NOF. Foto: Fredrik Sørensen

Forbundslederen i NOF reagerer: – Grenser til mangelfull informasjon

ANDØY: Torbjørn Bongo, leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener Bladet Vesterålens avsløringer om turbulens-problematikken på Evenes er oppsiktsvekkende.

– Stortingspolitikerne må selv avgjøre om informasjonen de har fått har vært god og presis nok. Min vurdering er at informasjonen statsråden har gitt Stortinget og offentligheten har vært på grensa til mangelfull, sier Bongo til Bladet Vesterålen.

Vil ha svar

For to år siden kom Avinor med ei anmodning til Forsvarsbygg om å foreta turbulensanalyse som «må inn i alternativanalysen» for utbygginga av Evenes flystasjon. Men Forsvarsbygg fulgte ikke anmodninga. Etter planen skulle første spadetak for MPA-hangaren på Evenes tas i høst, men foreløpig er dette i det blå. Årsaken er som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt at hangaren kan skape turbulens, som fører til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. Både Widerøes og Norwegian har overfor Bladet Vesterålen uttalt at de ikke vil ha hangaren slik Forsvarsbygg har foreslått.

Bongo er også usikker på konsekvensene økt turbulens kan få for Forsvarets aktivitet, både hva gjelder kampflyene F-35 og de maritime patruljeflyene P-8A Poseidon.

– Men det er noe vi i NOF vil ha svar på, sier han.

Samtidig har han fått klare tilbakemeldinger fra både Ofoten, Harstad og andre miljøer hva gjelder den sivile stamflyplassen på Evenes.

– Jeg tror det blir oppstandelse hvis man tukler med den, og setter sivil flytrafikk i fare, sier Bongo.

Innfasing av P-8

At man per i dag ikke vet om og hvor MPA-hangaren kan bygges på flyplassområdet på Evenes – og hva dette i så fall vil koste – er meget problematisk, ifølge Bongo.

– Det framstår åpenbart at hangaren ikke blir bygd i nær framtid, sier han.

Det får konsekvenser for en allerede stram tidsplan. I henhold til gjeldende planer skal nemlig P-8-flyene innfases på Evenes. Det første flyet kommer i 2022, og alle fem skal være på plass i løpet av 2023.

– Forsvaret får nå ei utfordring med tanke på hvor de skal fase inn de nye flyene. Dette har allerede vært gjenstand for debatt i media, og det spekuleres i at det skal skje på Andøya. Meg bekjent har ingen i Luftforsvarets eller Forsvarets ledelse vært villig til å snakke om hva som bør skje med innfasinga. Det føler jeg sterkt behov for å adressere: Dette må forsvarsledelsen svare på nå, sier Bongo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han mener Andøya er det opplagte valget for innfasing. Det mente han også før problemene på Evenes ble kjent.

– Jeg har sagt det fra dag én: I en overgangsperiode mellom gammelt og nytt system skal vi fly både P-3 Orion og P-8A Poseidon. Skal vi ha sjanse til å serve begge systemene parallelt, så er det kun ett alternativ. Det er Andøya. Dette er såpass nært i tid at en avgjørelse snart må komme. Personellet som skal utføre jobben må også snart få beskjed. Det handler om deres forutsigbarhet, sier Bongo.

Spent på FMR

Han mener det nå er kommet så mange utfordringer til overflaten knyttet til Evenes-utbygginga at Stortinget må be om ny og oppdatert informasjon fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Det må gjøres nå. Så må statsråden ta sitt informasjonsansvar. Velger han å være åpen og ærlig, noe jeg forventer, så er jeg sikker på at redegjørelsen vil avdekke så store endringer i beslutningsgrunnlaget at det er grunn til å vurdere Andøya-nedleggelsen en gang til. NOF mener det samme som vi har ment hele tiden: Hele flytte-avgjørelsen må legges i skuffa, en gang for alle, sier Bongo.

Han er også spent på hva forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil mene om saken. Svaret kommer 8. oktober, når forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) legges fram.

– NOF skal ha dialog med forsvarssjefen i ukene framover. Vi skal utfordre han på hva han tenker om situasjonen, også knyttet opp mot at regjeringa nå har slått fast at man likevel skal beholde Andøya som en militær flyplass. Han skal få et krystallklart råd fra NOF, det er helt sikkert, sier Bongo.