Ambulansefly på Stokmarknes lufthavn.
Ambulansefly på Stokmarknes lufthavn. Foto: Tor Johannes Jensen

Forsvaret har satt inn ambulansehelikopter

Forsvaret etablerte torsdag kveld en midlertidig base for ambulansehelikopter i Kirkenes, etter at Helse Nord anmodet om det gjennom Helsedirektoratet.

Torsdag kveld klokka 19 var Forsvaret på plass med en midlertidig base i Kirkenes.

Anmodningen fra Helse Nord kom etter ønske fra Luftambulansetjenesten HF, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Årsaken er flere av flyene til selskapet Babcock, som overtok ambulansefly-kontrakten 1. juli ikke er i stand til å lande på flere kortbaneflyplasser. IfølgeNRK gjelder det lufthavnene i Hammerfest, Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn, Vadsø, Vardø og Sørkjosen.

Dette skyldes at de fleste flyene som kan lande på kortbanenettet har vært brukt i opptrening av personell.

– Finnmark har mange kortbaneflyplasser, vi har derfor valgt å be om midlertidig støtte fra Forsvaret, som en ekstra beredskap for befolkningen i Finnmark, sier administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland, i ei pressemelding.

Helikopteret i Kirkenes har ambulanseinnredning og er bemannet med paramedic og anestesilege. Besetningen gir akuttmedisinsk behandling på samme nivå som i luftambulansetjenestens helikoptre. Dersom kortbanefly ikke er tilgjengelig, skal Forsvarets helikopter fly pasienter til lokale sykehus i Finnmark, eller møte ambulansefly ved større flyplasser for videre flytransport av pasienten.

– Dette er i tråd med vår tiltaksplan og det er betryggende å se at de offentlige bistandsavtaler som er etablert fungerer så bra. Vi er imponert over hvor raskt Forsvaret er i stand til å stille med helikopter og mannskap på helsevesenets anmodning, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Ifølge Luftambulansetjenesten er det etter klokka 21 torsdag kveld ett ambulansefly for kortbane i beredskap i Nord-Norge.