Vil ikke snu: – Om nødvendig må vi bruke behandlingen av langtidsplanen i høst til å få på plass endelige beslutninger om etterbruk og forutsigbarhet for Andøy-samfunnet, sier Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Foto: Tor Johannes Jensen

Forsvaret klorer seg fast på Andøya – dette sier Arbeiderpartiet

ANDØY: – Nå må forsvarsministeren skjære gjennom og få tatt en endelig beslutning om Andøya, krever forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt.

Tirsdag ettermiddag overleverte forsvarssjef Eirik Kristoffersen sin anbefaling angående Forsvarets framtidige bruk av Andøya flystasjon. I anbefalinga framgår det at «Forsvaret fremdeles skal ha aktivitet på̊ Andøya etter 2023, men i begrenset omfang».

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg i Frp åpnet tirsdag kveld døra for å se på nedleggelsen av Andøya flystasjon en gang til.

– Når jeg leser forsvarssjefens anbefaling, er det åpenbart at Andøya flystasjon må bli gjenstand for diskusjon når ny langtidsplan for Forsvaret (LTP) skal behandles, sa en tydelig Freiberg til Bladet Vesterålen.

Les også
Freiberg: – Åpenbart at Andøya flystasjon må bli gjenstand for ny diskusjon

Han får ikke drahjelp fra Arbeiderpartiet. Partiet er ikke villig til å se på saka igjen.

På spørsmål om det som nå kommer fram tilsier at Andøya-vedtaket bør bli gjenstand for diskusjon når ny LTP skal behandles i høst, svarer forsvarspolitisk talsperson, Anniken Huitfeldt, dette:

– Om nødvendig må vi bruke behandlingen av langtidsplanen i høst til å få på plass endelige beslutninger om etterbruk og forutsigbarhet for Andøy-samfunnet, sier hun.

Andøya-plan: På dagen to uker etter at han besøkte Andøya flystasjon som ny forsvarssjef, overleverte Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik sin anbefaling om framtidig bruk av den militære basen på Andenes til Forsvarsdepartementet. Foto: Skjermdump / forsvaret.no

Skulle forlate

Forutsetninga fra 2016-vedtaket, om at flybasen på Andenes skal frigis til sivil virksomhet når MPA-basen flyttes til Evenes, lar seg ikke gjennomføre om regjeringa og Stortinget følger Forsvarets ønsker. Da vil Forsvaret tvert imot ende opp med å beholde MPA-området, alle kampfly-sheltere, ammunisjonsområdet og mer til.

På Forsvarets eget kart over hva det ønsker å beholde er nemlig de nevnte arealene og infrastrukturen tegnet inn med gult. Det medfører at disse områdene ikke skal avhendes, men eies av Forsvaret også i framtida. Dog med mulighet for utleie til sivilt næringsliv, men med beredskapsklausul. Noe som ifølge Jonni Solsvik, omstillingsleder i Andøy, gjør det utfordrende å selge inn området til aktører som har vist interesse for å etablere seg der.

– Hva tenker Arbeiderpartiet om forsvarssjefens anbefaling?

– At dette har tatt altfor lang tid. Nå må forsvarsministeren skjære gjennom og få tatt en endelig beslutning basert på forsvarssjefens anbefaling og innspill og ønsker fra kommunen, fylket og viktigere næringsinteresser som Andøya Test Center, sier Huitfeldt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Ingen kan hevde at forutsetningene fremdeles står seg

– Andøya skal i henhold til fortsatt gjeldende stortingsvedtak fases ut som flystasjon, og legges brakk i 2025, foruten videreføring av E-tjenesten. Det er forutsatt at arealer og infrastruktur skal avhendes/frigis til ny næringsvirksomhet. Er det greit overfor Andøy kommune, som allerede opplever dramatisk nedgang i folketallet, å gjøre ei slik helomvending som Forsvaret nå gjør – som kan vanskeliggjøre nettopp ny næringsvirksomhet?

– For det første har det vært klart hele veien at Forsvaret fortsatt skal ha virksomhet på Andøya, men det er ikke greit overfor Andøy-samfunnet at høyreregjeringen har brukt fire år på å avklare etterbruken av flystasjonen. Nå må forsvarsministeren lytte til kommunen, fylket og næringsinteresser, og få tatt en beslutning, fastholder Huitfeldt.

Les også
Tillitsvalgt om Andøya-planen: – Det er noe som skurrer

Kritiserer regjeringa

Huitfeldt kommer også med krass kritikk av regjeringas innsats overfor Andøy-samfunnet.

– Arbeiderpartiet har lagt fram en rekke forslag – om frie omstillings­midler, fiskerihavn og raskere utbygging av ny satellittbase – men dessverre blitt nedstemt av høyrepartiene på Stortinget. Nå er det også blitt kjent at det statlige omstillingsutvalget for Andøy bare har avholdt to møter – det siste i 2017. Det er dessverre tydelig at høyreregjeringen ikke har holdt løftet til Andøy-samfunnet høsten 2016 om «ekstraordinær statlig innsats» til omstilling, mener Huitfeldt.