Observerer flere russiske fly: Amerikanske B-52H strategisk bombefly i samtrening med flere F-35 og F-16 over internasjonalt farvann nord for Finnmark. Forsvaret har så langt i år observert flere russiske fly langs norskekysten enn hele fjoråret. Foto: 331 skvadron / Forsvaret

Forsvaret rykker oftere ut mot russiske fly langs norskekysten

Norske jagerfly har allerede identifisert flere russiske fly enn i hele fjoråret.

I løpet av 2019 identifiserte norske jagerfly 83 russiske fly i internasjonalt luftrom utenfor norskekysten. De måtte da rykke ut på kort varsel 38 ganger, skriver Nationen.

Men mens nesten en tredjedel av kalenderåret gjenstår, er dette tallet allerede overgått. I helgen ble fly nummer 84 identifisert, bekrefter Forsvarets hovedkvarter (FOH) overfor Nationen.

Konkret var det to strategiske bombefly av typen TU-142 – med Nato-betegnelsen «Bear» – som la ut fra den russiske nordflåtes base i Severomorsk, et par mil øst av Murmansk.

Det var norske F-16 fra Bodø som rutinemessig var oppe og identifiserte flyene i internasjonalt luftrom over havområdene vest av Norge. Også det nye kampflyet F-35 brukes til slike oppdrag, og de gjorde sin første observasjon av et russisk fly i mars i år.

Selv om antallet norske identifiseringer og utrykninger allerede har passert fjoråret, er det et stykke igjen til 2018. Da gjorde man 57 såkalte scrambles og 100 identifiseringer.

Men dette er et betydelig lavere antall enn under den kalde krigen. På midten av 1980-tallet ble det foretatt 500 til 600 slike identifiseringer årlig.