Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger ned grunnsteinen for tilstedevaktbygget for F-35 på nye Evenes flystasjon.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger ned grunnsteinen for tilstedevaktbygget for F-35 på nye Evenes flystasjon. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsministeren la ned grunnstein på Evenes

Det var en historisk dag på nye Evenes flystasjon 2. september. Med toppledelsen i Forsvarssektoren til stede ble det markert oppstart av Tilstedevaktbygget til pilotene for F-35.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) trakk frem at det er Forsvarsbygg som har ansvar for å utvikle EBA i kampflyprosjektet.

Har en kompetanse svært få besitter

Bakke-Jensen sa at Forsvarsbygg er en svært profesjonell organisasjon som gjentatte ganger demonstrerer evne til å levere på meget høyt nivå. Investeringer i milliardklassen krever en kompetanse svært få besitter. Prosjekter som Forsvarsbygg hver gang evner å løse til beste for både Forsvaret og samfunnet.

– Når vi nå får nye kampfly, og tilhørende infrastruktur, som bygget vi markerer i dag, vil alt ligge til rette for at teamet utvikles videre. Slik er Tilstedevaktbygget et konkret eksempel på at Forsvaret og hele sektoren er ett team, som sammen gjør det mulig å løse oppdrag, sa Bakke-Jensen.

– Bygger effektive løsninger for forsvaret

– Vi skal være klare for å ta imot kampfly 1. august i 2021, og de nye overvåkingsflyene ett år senere. Som dere skjønner, er det en hektisk tidslinje vi jobber etter, og prosjektet er i rute, understreket direktør for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

– Forsvarsbygg sitt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for at Forsvaret har den infrastrukturen de trenger. Vi skal bidra til forsvarsevne gjennom gode og effektive løsninger, samtidig som vi skal tenke kostnadseffektivt og gi de gode rådene. På nye Evenes flystasjon satser vi stort på å gjenbruke og videreutvikle eksisterende bygg, i tillegg til nybygg, sa Thorbjørn Thoresen.

Mandagens markering er en milepæl i oppbyggingen av Evenes som ny kampbase i nord.

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, sa at nå går vi ut av startblokka for oppbyggingen av Evenes som vår nye kampbase i nord. En base som på få år skal vokse fra dagens 10 til om lag 800 personell.

QRA-bygget for pilotene til F-35 flyet, blir helt sentralt i vår framtidige evne til suverenitetshevdelse for NATO og for Norge. Her skal F-35 piloter og teknikere være på vakt døgnet rundt, året rundt. Fra Evenes skal Luftforsvaret bidra til å sikre vår tilstedeværelse, maritime overvåking, suverenitetshevdelse og et troverdig forsvar i nord.

– Evenes vil derfor få en helt sentral rolle i framtidens Luftforsvar, og en helt avgjørende rolle i forsvaret av Norge. Med dagens markering er vi endelig i gang med utviklingen av kampbase Evenes, - sammen med alle våre samarbeidspartnere, sa Tonje Skinnarland.