– Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
– Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Sunniva Bornøy

Forsvarsministeren om den russiske aktiviteten: – Norge ser med bekymring på dette

ANDØY: – Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Som Bladet Vesterålen fortalte i 13.30-tida tirsdag, har Russland varslet at landet i perioden 14. til 17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.

I ei pressemelding sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at dette indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene.

Den ventede russiske øvingsaktiviteten føyer seg inn i et mønster der Russland opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lengre vest enn tidligere, ifølge Bakke-Jensen.

– Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sier Bakke-Jensen i pressemeldinga.

– Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge. Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier Bakke-Jensen.