Jonni Solsvik mener at man i den videre forsvarsplanlegginga må ta lærdom av salgene av Olavsvern og Skarsteindalen.
Jonni Solsvik mener at man i den videre forsvarsplanlegginga må ta lærdom av salgene av Olavsvern og Skarsteindalen. Foto: Fredrik Sørensen

– Forsvarsplanlegginga har vært for kortsiktig

ANDØY: Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) tar et oppgjør med det han omtaler som kortsiktig forsvarsplanlegging. – Det er et paradoks at man av økonomiske årsaker har vedtatt å legge ned baser, men nesten hver gang har endt opp med å øke antall baser, sier han.

Stortinget vedtok ei bevilgning på 1,8 milliarder kroner til investering i ny hangar for maritime overvåkingsfly på Evenes. Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) er ikke overrasket, men han har problemer med å forstå at hverken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet vil erkjenne at det er skjedd endringer fra beslutningsgrunnlaget i 2016 og fram til i dag.

– Jeg tror alle partiene ville tjent på å si at det er skjedd endringer i det som var forutsetningene for to og et halvt år siden. Disse endringene er basert på et nytt og mer utfordrende sikkerhetspolitisk bilde – og også i Natos oppmerksomhet knyttet til nordområdene – der Norges og Nord-Norges rolle blir veldig mye større. Det er også nødvendig. Om disse endrede forutsetningene endrer viljen til å gjøre noe med Andøya-vedtaket er ikke poenget. Poenget er at det ville vært bra for prosessen om man hadde lagt dette til grunn når man debatterte saken, sier Solsvik.

Paradoks

Bladet Vesterålen har blant annet fortalt at kostnaden for Evenes-etableringa har økt med 67 prosent til nå – før spaden er satt i jorda. Luftvern-argumentet svekkes kraftig i den eksterne kvalitetssikringa av Evenes-oppbygginga. Samtidig er det kommet fram at Andøya flystasjon likevel ikke skal legges ned, men at basen på Andenes fortsatt vil ha en viktig funksjon for Norge og Nato.

Onsdagens forsvarsdebatt i Stortinget synliggjør etter Solsviks syn uklarhetene knyttet til hva nasjonen faktisk trenger knyttet til fremtidig beredskap og tilrettelegging for allierte forsterkninger.

– Selvfølgelig er det vanskelig å forutse utfordringer i et lengre perspektiv. Men jeg tror vi gjør klokt i å innse at forsvarsplanlegginga på generell basis har vært altfor kortsiktig. Det har sammenheng med at vi gjennom flere tiår har vedtatt en struktur som ikke har vært finansiert. Det er noe både skiftende regjeringer og Storting må ta innover seg. Og det sier jeg uavhengig av sakene om overvåkingsfly på Andøya og helikopter på Bardufoss, sier Solsvik.

Han utdyper:

– Vi har gjennom årenes løp sett flere tilfeller der det er konkludert med at vi ikke har råd til å beholde dagens struktur, fordi det må frigjøres midler til operativ virksomhet, den såkalte spisse enden. Den eneste måten å gjøre dette på har vært å legge ned baser. Men nesten hver gang har vi endt opp med å øke antall baser, gjennom å ta inn igjen baser som allerede er vedtatt nedlagt. Før snakket vi om dobbel ubalanse i Forsvaret, nå nærmer vi oss trippel, når det viser seg at man likevel har behov for det man har vedtatt å legge ned, sier Solsvik.

Han viser til at både Evenes, Rygge og Værnes tidligere er vedtatt nedlagt. Nå er de enten allerede tilbake, eller på vei tilbake.

– På Værnes er man jo faktisk i ferd med å bygge større struktur enn noen gang, spesielt knyttet til alliert tilstedeværelse, noe som etter mitt syn er helt nødvendig. Paradokset er likevel at man av økonomiske årsaker har vedtatt nedleggelse, men ender opp med å bygge opp. Det er lett å forstå at dette er en formidabel kostnadsdriver, sier Solsvik.

Hva gjelder Andøya flystasjon, påpeker Solsvik at vi per i dag ikke vet hva vi faktisk trenger i tida framover, sett opp mot våre allierte og Nato.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Spørsmålet er like uavklart etter debatten i Stortinget onsdag. Det skaper en uholdbar situasjon for Forsvaret selv, og for oss som vertskommune. Vi ønsker å være en god vertskommune, og da er forutsigbarhet svært viktig, påpeker ordføreren.

Udiskutabelt behov

Solsvik er klar på at behovet for Andøya flystasjon er udiskutabelt.

Han er også sikker på at man med dagens trusselbilde ikke ville vedtatt å legge ned Olavsvern for noen år siden.

– Da Olavsvern ble lagt ned og avhendet, opplevde alle at den kalde krigens tid var forbi. Det var et stabilt og rolig verdensbilde, spesielt i Europa, og i særdeleshet i nordområdene. Det var nok også årsaken til at man gjorde som man gjorde, sier Solsvik.

– Hadde vi visst det vi nå vet, hadde vi aldri kvittet oss med en base som Olavsvern. Heller ikke Skarsteindalen. Disse ville aldri blitt vurdert solgt. Dette viser bare viktigheten av at man må tenke på Forsvaret som en forsikringspremie, selv om det i perioder er rolig. Vi har forsikring på husene våre, og håper at de ikke skal brenne. Men vi betaler likevel, sier Solsvik.

Han mener man i den videre forsvarsplanlegginga må ta lærdom av salgene av Olavsvern og Skarsteindalen.

– Akkurat det vil nok bli tema knyttet til Andøya flystasjon i tida framover, sier Solsvik – som uavhengig av dette roser Forsvaret og Forsvarsdepartementet for ei positiv utvikling knyttet til tilretteleggelse for Andøya Space Center og Andøya Test Center hva gjelder bruk av arealene innafor gjerdet på Andenes.

– Det har vært mange skjær i sjøen, men det er vilje til å finne gode løsninger. Ting begynner å falle på plass, og det er gledelig. Så vil jeg samtidig understreke at jeg fortsatt mener at Forsvarets behov må komme først. Det er nødvendig for at vi skal ha et relevant og troverdig forsvar – og for at vi skal være en relevant og troverdig alliansepartner, sier Solsvik.