Ikke påvist smitte: 76 personer er testet for koronaviruset i Andøy, og det er fortsatt ikke påvist smitte i kommunen, opplyser smittevernlege Anders Stave. Foto: Andøy kommune

Fortsatt ikke påvist smitte

ANDØY: Tirsdag morgen var det fortsatt ikke påvist koronavirus i Andøy. Alle 76 prøvene som er tatt har vært negative.

Det opplyser smittevernlege Anders Stave i sitt ukentlige nyhetsbrev.

Astrid Holm er tilbake som kommuneoverlege i Andøy, men Stave vil fortsatt oppdatere innbyggerne i kommunen ukentlig i kraft av sin rolle som smittevernlege.

– Per 2. juni har vi testet 76 for koronavirus i Andøy, og alle 76 prøvene har vært negative. Smittemessig kan vi si at Andøy har sluppet unna den første koronabølga. Denne bølga var liten: Under 1 prosent av den norske befolkningen ble smittet, og mørketallene er lavere enn først antatt. Men det betyr at det er lite immunitet/flokkbeskyttelse, og at vi framover fortsatt er i risiko, skriver Stave.

– For meg er det nærliggende å sammenlikne smittebølger med bølgesurfing: En erfaren surfer følger med på havet og posisjonerer seg riktig. Man er sjeldent så overivrig at man tar den første bølga, fordi den andre eller tredje bølga i bølgesettet oftest er den største. Det er med andre ord fortsatt grunn til å være forsiktig og følge smittevernrådene, påpeker smittevernlegen.

Han minner om at pandemien sannsynligvis ikke vil brenne ut før 60-70 prosent er immune.

– Men ukontrollert spredning i befolkningen er heller ikke medisinsk eller etisk forsvarlig. Skulle disse 60-70 prosentene bli smittet, vil 2-3 prosent av disse i følge Folkehelseinstituttet ha behov for sykehusinnleggelse. En fjerdedel av disse vil igjen ha behov for mekanisk pustehjelp. Blant annet i Italia og USA har vi sett hva en slik til dels ukontrollert spredning kan føre til, skriver Stave.

Han har ei klar oppfordring til innbyggerne i Andøy:

– Det mest sannsynlige framover er lokale utbrudd, for eksempel på grunn av økt reisevirksomhet. Sommeren står for tur her i Andøy, og med den flere besøkende, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette.