Ikke klar: MPA-basen på Evenes blir ikke klar i tide til de første nye P-8-flyene kommer til Norge i 2022. Derfor må patruljeflyene stasjoneres et annet sted i starten. Foto: Forsvarsbygg

Fortsatt uklart om innfasing: – Forsvarsdepartementet venter på forsvarssjefen

ANDØY: Forsvarsdepartementet kan ikke svare på når det blir avgjort hvor P-8 Poseidon skal innfases.

Det er fortsatt høyst uklart hvor de nye maritime patruljeflyene, P-8 Poseidon, skal fases inn. Luftforsvaret har anbefalt at innfasingen blir lagt til Andøya flystasjon, men det betyr ikke nødvendigvis at det er på Andenes de første flyene lander i 2022.

Drøyer

Ei avklaring var først varslet i desember, men Forsvarsdepartementet kom ikke i mål før juleferien.

Så ble det antydet at innfasingsbase skulle avklares tidlig på nyåret, men per fredag 17. januar er situasjonen fortsatt uavklart.

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, ønsker seg ei rask avklaring – både av operative hensyn og av hensyn til personellet i MPA-miljøet.

– Vi trenger ei beslutning så raskt som mulig, sa Skinnarland da hun besøkte Andøya torsdag.

Les også
Ber departementet kjappe seg

Venter på anbefaling

Det er ikke kjent om forsvarsledelsen – med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i spissen – vil stille seg bak Luftforsvarets interne anbefaling av Andøya flystasjon som innfasingsbase for P-8-flyene.

Forsvarsdepartementet har følgende å si om saken:

– Forsvarssjefen skal legge frem en anbefaling for Forsvarsdepartementet i denne saken. Vi må komme tilbake til dine spørsmål når vi har mottatt anbefalingen, opplyser Kåre Helland-Olsen, som er fagdirektør i Forsvarsdepartementet.

Spørsmålene departementet ikke kan svare på overfor Bladet Vesterålen, per nå, er:

• Når forventer Forsvarsdepartementet å ta avgjørelsen om innfasing?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Hvilke alternativer gjenstår?

• Hva er årsaken til at dette har tatt så lang tid?

Vil lytte til forsvarssjefen

I Stortingets muntlige spørretime 18. desember, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at han vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing.

– Jeg har sagt at jeg vil følge den faglige rådgivningen om hvor man skal operere flyene. Det er en ingen prestisje fra mine side om hvilken rullebane vi skal bruke og hvor de skal stå. Vi har et kompetent miljø på Andøya, som driver denne operasjonen i dag. Det kan godt hende at forsvarssjefen sier at det lureste er å gjøre det fra Andøya. Hvis det er svaret hans, så finner jeg det naturlig å være enig med han, sa Bakke-Jensen.

Les også
– Vil følge det faglige rådet

Bodø fremdeles aktuell

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, jobber sterke krefter for å unngå innfasing på Andøya, og for at innfasingen skal bli lagt til Bodø. Denne problemstillinga skal fremdeles være aktuell – og det skal nå stå mellom disse to lokasjonene.

Dersom innfasing av P-8 Poseidon i Bodø blir utfallet, vil kompetansemiljøet innafor maritim overvåking i Norge for en periode bli splittet på tre baser.

Andøya flystasjon skal ifølge Luftforsvaret være i drift som MPA-base til midten av 2023, i henhold til planene på nåværende tidspunkt.

Oppbygginga av Evenes flystasjon er dessuten i gang, og 133 Luftving er allerede flyttet dit. De første ansatte er på plass ved basen i Ofoten, og aktiviteten på Andenes er nå organisert som «Stasjonsgruppe Andøya». Den operative MPA-kapasiteten vil være stasjonert på Andøya ut P-3 Orions levetid, som er fram til P-8-flyene er klare til å overta.

Les også
– Nå må politikerne ta til fornuft

Forsinkelse

Som Bladet Vesterålen fortalte i oktober i fjor, er det forsinkelser i arbeidet med å bygge hovedbase for maritime patruljefly (MPA) på Evenes som gjør at innfasingen av de nye overvåkingsflyene, som Norge har bestilt, må skje et annet sted.

Det første P-8 Poseidon-flyet Norge har bestilt blir levert i løpet av første kvartal i 2022, og alle fem flyene skal være på plass i løpet av 2023.