Skole: Sortland ungdomsskole fortsetter rødt nivå ut ulka, og går over til gult nivå i neste uke etter de nye tiltakene. Foto: Inger Merete Elven

Fortsetter rødt nivå ut uka

SORTLAND: Kriseledelsen i Sortland kommune har mandag ettermiddag hatt møte etter at regjeringen kom med nye smitteverntiltak som skal gjelde de neste to ukene.

For Sortland kommune betyr dette at Sortland ungdomsskole og voksenopplæringen fortsetter med rødt nivå ut uke 3 og går over til gult nivå fra uke 4. Det er sendt ut egen informasjon fra skolene til elever og foresatte, opplyser kommunen i en pressemelding.

Idrett for unge

Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organiserte idrettsaktiviteter allerede tirsdag 19. januar for barn og ungdom opp til 20 år. For denne gruppen unntas også anbefaling om én meters avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten. Det er imidlertid ikke anledning med kamper, cuper og stevner. Det anbefales fortsatt å ikke gjennomføre organisert idrettsaktivitet innendørs for voksne.

For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det fortsatt til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.

Les også
Skolene få gult nivå: Letter på tiltakene i Hadsel

Når det gjelder kulturarrangement og kulturskole arrangert av Kulturfabrikken, vil informasjon om tiltak bli sendt ut fra kulturfabrikkens hjemmesider.

Servicetorget og dokumentsenteret på rådhuset, Kystnæringssentret og Sortland havn åpnes for fysisk oppmøte 20. januar, men befolkningen oppfordres likevel til å ta kontakt på telefon og e-post.

Fortsatt digitale møter

Faglige møter med kommunen gjennomføres fortrinnsvis digitalt, men det er anledning til fysiske møter der dette anses nødvendig og der smittevernregler kan overholdes. Avtale gjøres via e-post eller telefon med saksbehandler.

Regjeringen anbefaler fortsatt hjemmekontor for de arbeidsplasser der dette er mulig og der det er høyt smittettrykk. De ulike kommunalsjefområdene gjør egne vurderinger.

Ansatte i kommunen skal fortsatt begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet.

Fysiske møter unngås i den grad der det ikke er nødvendig. Det legges opp til at møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt. Interne møter kan avholdes fysisk dersom smittevernreglene kan overholdes.

Les også
Barn og unge får trene, men maks fem gjester og fortsatt skjenkestopp