– Det er kjempeviktig med ei øyeblikkelig omstilling, mener Kjell-Are Johansen i Andøy Arbeiderparti.
– Det er kjempeviktig med ei øyeblikkelig omstilling, mener Kjell-Are Johansen i Andøy Arbeiderparti. Foto: Fredrik Sørensen

– Forventer at det kommer noe til Andøy i revidert

ANDØY: Regjeringa legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett førstkommende tirsdag. Ordførerkandidat Kjell-Are Johansen i Andøy Arbeiderparti mener det er på høy tid at regjeringa leverer hva gjelder ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet.

Til høsten er det 20 år siden Kjell-Are Johansen takket for seg som ordfører i Andøy. Etter mange år som fylkespolitiker, stiller han nå til valg for Andøy Arbeiderparti igjen.

Som fylkespolitiker har han fulgt nøye med på det som rører seg i heimkommunen. Han er svært skuffet over regjeringa, som etter hans syn ikke har levert godt nok hva gjelder omstilling i Andøy etter vedtaket om å legge ned flystasjonen.

Johansen hadde forventninger om at statsminister Erna Solberg skulle komme med godt nytt da hun besøkte Andøy i forrige uke – to og et halvt år etter vedtaket om å legge ned flystasjonen. Solberg hadde ikke noe med seg.

– Til nå har regjeringa bidratt med ei ordinær omstillingsbevilgning, som er betydelig lavere enn de 150 millionene Andøy kommune søkte om som et minimum for å lykkes med omstillinga, sier Johansen til Bladet Vesterålen.

– Stortingsvedtaket påla også regjeringa å ta ekstraordinært ansvar for Andøy-samfunnet, i form av ekstraordinær statlig insnats, utover den ordinære omstillingsbevilgninga. Her har ikke regjeringa levert, sier Johansen.

Da det nylig ble klart at lisenskontoret i Mo i Rana legges ned, og 100 personer mister jobben, ble det umiddelbart presentert planer for opprettelse av 70 nye statlige arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Rana kommune.

– Rett etter å ha kommet til Andøy uten noe som helst, reiste også statsministeren til Brønnøysund og varslet nye arbeidsplasser i form av et nytt register i kampen mot skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet – et forslag som blir lagt fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er skuffende at Erna Solberg ikke har maktet å komme opp med noe som helst til Andøy siden november 2016, mener Johansen.

– Det kom ingenting til Andenes havn da hun besøkte Andøy. Ingenting til prosjektene Andøya Space Center jobber med. Regjeringa har ikke tatt ekstraordinært ansvar for Andøy-samfunnet, i tråd med merknaden, slår Johansen fast.

Han mener det er ei fallitterklæring at regjeringa ikke har tatt grep for å realisere storprosjektet i Andenes havn, til 490 millioner kroner, som ligger inne i Nasjonal Transportplan.

– Ei startbevilgning på om lag 25 millioner kroner, slik at Kystverket kan fullføre sitt arbeid, er ikke mye i den store sammenhengen. Det er heller ikke slik at havna blir bygd på ett år. Anleggsarbeidet vil måtte gå over flere år, noe som naturligvis medfører at investeringene også vil gå over flere år. Det haster med å komme i gang, sier Johansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fylkesrådsleder og partifelle Tomas Norvoll har tidligere tatt til orde for ei kraftfull og øyeblikkelig omstilling i Andøy, for å unngå at man må starte fra bunnen av når flystasjonen om få år legges ned.

– Det er kjempeviktig med ei øyeblikkelig omstilling. At ei såkalt næringsrettet regjering ikke har vært villig til å satse på et prosjekt som Andenes havn, der privat næringsliv har store planer for arealet som blir tilgjengelig, er utrolig skuffende, mener Johansen.

– Jeg forventer at det kommer noe til Andøy i revidert nasjonalbudsjett på tirsdag, sier han.