Matz Abrahamsen deltar på årsmøtet til Nordland Høyre til helga. Der sørger han for at etablering av satellittbase i Andøy blir tema.
Matz Abrahamsen deltar på årsmøtet til Nordland Høyre til helga. Der sørger han for at etablering av satellittbase i Andøy blir tema. Foto: Innsendt

Fremmer resolusjon: – Haster med satellitt-avklaring

ANDØY: Matz Abrahamsen fra Andøy Høyre deltar i helga på årsmøtet til Nordland Høyre. Der vil han fremme en resolusjon om Andøya Spaceport. – Jeg håper på et enstemmig vedtak, sier han.

Nordland Høyre har vært krystallklar i sin støtte til etablering av Andøya Spaceport. På fylkeslagets årsmøte i fjor ble en enstemmig resolusjon vedtatt, der Høyre sentralt fikk ei klar oppfordring om å sørge for realisering av satellittbasen som kan gi flere hundre nye arbeidsplasser i Andøy kommune.

Høyre og regjeringa har foreløpig ikke lagt fram sak om etablering av Andøya Spaceport for Stortinget, men i Andøy lever fortsatt håpet. Og når Nordland Høyre møtes til årsmøte igjen til helga, vil fylkeslaget bli bedt om å stille seg bak en ny resolusjon med temmelig likt budskap som den som ble enstemmig vedtatt i fjor. 

Denne gang fremmes forslaget til resolusjon av Matz Abrahamsen, som er Andøy Høyres nye frontfigur. I forslaget til resolusjon skriver Abrahamsen følgende:

– Det er 57 år siden den første raketten forlot utskytingsrampen på Andøya og dro av gårde 102 kilometer opp i rommet. Det var Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som tok initiativ til den norske romvirksomheten og pekte på Andøya som det ideelle stedet for Norges første og eneste utskytingsbase for forskningsraketter. I tillegg til god plassering i forhold til den atmosfæren de ville måle i, var flyplass og gode havneforhold viktig.

– Fra å ha vært et sted for rakettutskyting er Andøy Space Center i dag et senter for vitenskap og kunnskapsformidling i et globalt marked. I alle virksomhetene tilknyttet basen er det nå cirka 100 høyteknologiske arbeidsplasser tett koblet til forskningsmiljøer i Norge og rundt om i verden. Norge fremstår i dag som en stor og viktig romfartsnasjon, som har store muligheter og fortrinn i en næring med sterk global vekst.

– Når en samlet internasjonal romfartsindustri peker på Norge og Andøya for etablering av Europas første base for utskyting av småsatellitter mener Nordland Høyre regjeringen snarest må legge til rette for realisering av Andøy Spaceport.

– Realisering av Andøya Spaceport vil i tillegg til selve oppskytningsbasen gi Norge en mulighet til å bygge et helt nytt økosystem av leverandører og nye teknologiløsninger, som også vil stimulere til vekst for hele romindustrien.

– Romvirksomhet betegnes ofte som den fjerde industrielle revolusjon. Nordland Høyre mener at Norge ikke må la muligheten gå fra seg til å posisjonere seg i forhold til et slikt perspektiv. Derfor haster det nå med en beslutning om å sette Andøy Space Center AS i stand til å realisere Andøya Spaceport.

Til Bladet Vesterålen sier Abrahamsen at han håper å få et enstemmig vedtak.

– Jeg tror sjansen er god, sier han.