I mål: Nå er regjeringa og Frp enige om langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Foto: Forsvaret

Frp sikret flertall for langtidsplanen: Ingen Andøya-avklaring

ANDØY: Partiene på Stortinget avsluttet fredag samtalene om den nye forsvarsstrukturen i årene 2021–2024. Hva som skal skje med arealene og infrastrukturen på Andøya ble ikke avklart, slik Arbeiderpartiet og Frp på forhånd varslet at de ville kjempe for.

Det melder NTB klokka 13.30 fredag ettermiddag.

– Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– Det er Frp som sikrer regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen. Men vi har gjort en svak plan litt bedre, sier hun.

Ifølge nyhetsbyrået er det nå flertall på Stortinget for å trappe opp bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 300 ansatte i 2021.

Samtidig er det ifølge Huitfeldt tatt et første skritt i riktig retning i arbeidet med helikopterstøtte til Hæren.

– Det skal være dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron. Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun til NTB.

Senterpartiet er på sin side skuffet, fordi planen for de neste fire årene ligger langt under forsvarssjefens anbefalinger.

– Norge trenger et sterkere forsvar. Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Fremskrittspartiet nå en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Senterpartiet mener forutsetningene for å legge ned Andøya flystasjon har endret seg, og har i forhandlingene krevd at Andøya består som base for maritime patruljefly (MPA).

– Vi har innstendig bedt Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om å vurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt. Det er den desidert beste basen vi har til maritime patruljefly. Overvåkningen av våre havområder har blitt sterkt svekket som følge av den meningsløse nedleggelsen av Andøya flystasjon. Når basen legges ned frykter vi for dårligere kontroll over våre havområder og luftrom, som gir større rom for våre fiender til å operere uten å bli oppdaget, fortsetter Navarsete.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har krevd at framtidig bruk av arealene ved Andøya flystasjon må avklares raskt i forsvarsforhandlingene. Det er derimot ingen avklaring av dette i den nye langtidsplanen.

– Når det gjelder Andøya, får ingen av forslagene flertall, opplyser Morten Wold i Frp til Bladet Vesterålen.

Arbeiderpartiet og Frp fremmet dette forslaget i forhandlingene, ifølge Wold:

«Stortinget ber regjeringen, i oppfølgingen av vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon, følge opp omstillingen av Andøysamfunnet i tråd med de føringer som lå til grunn for vedtaket og flertallets merknader i Innst. 62 S (2016–2017), og innen 1. februar 2021 konkludere hva angår båndlegging og bruk av arealer tilknyttet Andøya flystasjon.»

– Vi fikk ikke støtte fra andre partier, sier Wold.