– Min påstand er at de trenerer saken, fordi dette er vanskelig og ubehagelig, sier Stein-Håkon Eilertsen, leder NOF avdeling Andøya. Foto: Fredrik Sørensen

Frykter Bakke-Jensens Andøya-løfte blir til aprilsnarr

ANDØY: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har bedt Forsvarsbygg komme med utkast til plan for arealene på Andøya flystasjon innen 1. april. – Datoen bekymrer meg, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, ble ikke framtidig bruk av Andøya flystasjon avklart da den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble vedtatt før jul, til tross for krav om dette fra både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

I den muntlige spørretimen i Stortinget 2. desember opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at han ville komme med et svar angående arealene og infrastrukturen på Andøya i god tid før 1. februar.

Les også
Lovet avklaring innen 1. februar: Nå har Bakke-Jensen gitt Forsvarsbygg Andøya-oppdrag

Oppdrag til Forsvarsbygg

Onsdag i forrige uke sendte Forsvarsdepartementet et oppdrag til Forsvarsbygg om arealene på Andøya. I oppdraget understrekes det at beslutningen om nedleggelse av Forsvarets flystasjon ikke er endret.

– Arealer forsvarssektoren har behov for å eie, skal avgrenses til et absolutt minimum, står det i oppdraget.

Forsvarsdepartementet skriver videre at forsvarssjef Eirik Kristoffersens anbefaling angående arealene skal ligge til grunn for oppdraget. 1. september overleverte Kristoffersen sin anbefaling, som i praksis medfører at Forsvaret skal eie det aller meste av det som i dag utgjør den operative delen av Andøya flystasjon også i framtida.

Departementet ber dog Forsvarsbygg om å vurdere om eiendom forsvarssjefen vil beholde kan reduseres – og om eiendom som Forsvaret ikke skal bruke kan avhendes tidligere enn planlagt.

Andøya-plan: På dagen to uker etter at han besøkte Andøya flystasjon som ny forsvarssjef, overleverte Eirik Kristoffersen sin anbefaling om framtidig bruk av den militære basen på Andenes til Forsvarsdepartementet. Foto: Skjermdump / forsvaret.no

– Som forventet

Stein-Håkon Eilertsen, som er leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) på Andøya, har følgende å si om saken:

– Jeg fikk rett igjen. Dette var helt som forventet.

– Hva legger du i det?

– Slik jeg og mange andre tolket det forsvarsministeren sa fra Stortingets talerstol 2. desember, skulle han komme med ei avklaring når det gjelder Andøya i god tid før 1. februar. Men ingenting er avklart. Saken står på stedet hvil, sier Eilertsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er skuffet.

– Fem måneder etter at forsvarssjefen overleverte sin tilrådning, er den eneste avklaringa fra statsråden at Forsvarsbygg nå skal vurdere denne tilrådninga. Det opplever jeg som trenering, legger han til.

Eilertsen utdyper:

– Min påstand er at de trenerer saken fordi dette er vanskelig og ubehagelig. Stortingsvedtaket fra 2016 er ikke gjennomførbart, når det gjelder at den militære flystasjonen på Andøya skal forlates helt og legges brakk om få år. Denne forutsetninga kan ikke oppfylles. Kommer man ut og sier dette, vil det bli støy. Så jeg skjønner at det oppleves problematisk. Men alle ser det jo, så her må de bare være ærlige, sier Eilertsen.

– Forsvarssjefens anbefaling viser det jo med all tydelighet: Han har foreslått at store deler av den operative strukturen på Andøya fortsatt skal eies av Forsvaret, stikk i strid med forutsetningene. Spørsmålet blir jo da hvor lenge de skal koke suppe på en spiker, legger han til.

– Du tror ikke at Forsvarsbyggs konklusjon blir at Forsvaret kan frigi mer på Andøya enn det forsvarssjefen har anbefalt?

– De kan kanskje frigi enda mer av moltemyra innafor gjerdet, men ikke operative flater eller infrastruktur, sier Eilertsen.

– Tenk på personellet

Han er også spent på om ei endelig Andøya-avklaring virkelig vil være på plass innen 1. april, slik departementet nå legger til grunn.

– Min største bekymring er datoen departementet har satt i oppdraget til Forsvarsbygg, sier Eilertsen, vel vitende om at 1. april er datoen for aprilsnarrer.

– Når det gjelder Andøya har tendensen vært utsettelse etter utsettelse. Jeg holder ikke pusten, for å si det slik, sier Eilertsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er opptatt av at personellet på Andøya omsider får ro.

– Mange ansatte venter på ei avklaring når det gjelder hva som eventuelt forblir på Andøya. Det er ei stor belastning for dem, som ikke hensyntas. Det bør statsråden snart ta innover seg, sier Eilertsen.

Statsråd: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Forsvaret

Beredskapsfunksjon

Forsvarsdepartementet presiserer for øvrig i, oppdraget til Forsvarsbygg, at det ikke er lagt opp til å benytte lufthavna på Andøya til regelmessig øving og trening i framtida.

– For at Andøya skal ha en fremtidig reell beredskapsverdi, vil det likevel være behov for å kunne trene og øve på mottak av forsterkningsstyrker hvis situasjonen tilsier det. Eventuell bruk til øving og trening er begrunnet med behovet for å opprettholde Forsvarets og aktuelle allierte flystyrkers evne til raskt og effektivt å kunne ta i bruk aktuelle flyplasser og gjennomføre flyoperasjoner dersom det blir nødvendig i en gitt situasjon, heter det i oppdraget til Forvarsbygg.

Eilertsen mener dette er et forsøk på å pakke inn realitetene.

– Det de skriver om dette er fryktelig ullent. Man kan jo undres hva som ligger i begrepet «regelmessig», sett opp mot at Andøya skal brukes «hvis situasjonen tilsier det». Jeg mener behovet for å bruke Andøya til øving og trening vil være akkurat som i dag, i forbindelse med øvelser, trening og andre aktiviteter for allierte, sier han.

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

Ikke i tråd med forutsetningen

Da Stortinget i 2016 vedtok at flystasjonen på Andenes skulle legges ned, var for øvrig forutsetninga «samling av aktiviteten på Evenes, utrangering av Andøya».

Det som ble lagt til grunn, var at «333-skvadronen etableres på Evenes i 2023 – Andøya fases deretter ut som flystasjon, og legges brakk i 2025».

Det har derimot – de fire seneste årene – kommet signaler om at det Stortinget vedtok angående arealene og infrastrukturen på Andøya flystasjon, ikke lar seg gjennomføre.

Bladet Vesterålen har gjentatte ganger etter 2016 forsøkt å få svar på hva som skal skje med flystasjonsområdet på Andenes. Uten hell.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det første Eirik Kristoffersen gjorde da han tiltrådte som forsvarssjef i august i fjor, var som nevnt å besøke Andøya flystasjon. Da lovet han å avklare Forsvarets framtidige behov på Andøya innen to uker.

Nøyaktig to uker senere leverte forsvarssjefen sin tilrådning til Forsvarsdepartementet.

Tilrådinga innebærer at store deler av det 12.000 mål store flystasjonsområdet – midt i kommunesenteret på Andøya – fortsatt vil være i Forsvarets hender når Andøya flystasjon legges ned.

I anbefalinga pekes det riktig nok på at noe av området kan bli leid ut til sivilt næringsliv med en såkalt beredskapsklausul, som vil kunne medføre at leietaker må være forberedt på å pakke og forlate i løpet av relativt kort tid dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle tilsi det.

Nå skal Forsvarsbygg i henhold til oppdraget fra Forsvarsdepartementet vurdere Kristoffersens anbefaling – og konkludere innen to måneder.

– Vi venter i spenning, sier Stein-Håkon Eilertsen i NOF.

Andøya: Framtidig bruk av Andøya flystasjon er fremdeles ikke avklart. Foto: Forsvaret