Frykter: Økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng. (arkivfoto)

Frykter økonomisk kommune-krise

HADSEL: – Det er ikke rare pakken vi har fått fra staten. Hvis staten ikke garanterer for skatteinntektene vi står i fare for å miste ved nedstengingen av landet, må vi gjøre drastiske tiltak.

Stortinget bevilget sist uke enstemmig 250 millioner kroner ekstra til kommunene.

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Noen hundre tusen

I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

Nordland har fått rett under ni millioner kroner som skal fordeles på kommunene.

– Det var ikke rare pakken, mener økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng. Han mener Hadsel kan regne med 1,5 promille av potten, eller mellom 300.000 og 400.000 kroner.

– Det skal tildeles som skjønnsmidler, og da kan det bli en litt annen fordeling, legger han til.

Har alle i arbeid

På den andre siden betaler kommunen uansett lønn til sine ansatte, og kommunene har ikke anledning til å permittere, selv om han beskriver at enkelte ansatte i praksis har fått et slags yrkesforbud, i hvert fall fram til 26. mars.

– Alle som har stengt arbeidsplass og ikke kan jobbe heimefra, gir jo et produktivitetstap, kommenterer økonomisjefen.

Frykter skatteinngangen

Inntektssida blir heller ikke påvirket – med ett viktig unntak: Skatteinntekter.

– Vi har all grunn til å tro at skatteinntektene kan gå veldig sterkt ned, sier Løveng. Bedrifter sliter tungt og ansatte permitteres over en lav sko. Nav har de siste to ukene fått over 225.400 søknader om dagpenger. De langt fleste handler om permitteringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hadsel kommune budsjetterte med skatteinntekter i år, men når inntektene raser for næringsliv og folk flest, blir det i stedet nedgang. Og den kan bli stor.

– Hvis vi ikke beholder inntektssida må vi nødt til å gjøre drastiske grep, advarer økonomisjefen. Kommunene ønsker at staten gir kommunene for at de får beholde inntektene.

– Det ligger i kortene, i og med at vi har akseptert å beholde utgiftene våre, med å ikke permittere ansatte.

Samtidig som store inntekter kan smuldre opp, har kommunene også noe økte utgifter, selv om økonomisjef Tommy Løveng understreker at det så langt ikke er snakk om veldig store ekstra kostnader.

Satte kriseledelse i februar

Hadsel kommune opprettet korona-situasjonen som en beredskapshendelse og satte kriseledelse 28. februar.

– Da forhøyet vi beredskapen og konsentrerte oss om noen hovedutfordringer. Å handtere pågangen, å legge til rette for at flere ville trenge hjelp fra helse og omsorg, og at vi kunne få redusert bemanning i kritiske funksjoner. Da handlet det om å planlegge og være klar til å iverksette, sier han.

Bruker folk som uansett får lønn

Så langt har Hadsel kommune vært mer opptatt av å gjøre de nødvendige tiltakene enn å telle kroner.

– Vi prøver å bruke ressurser internt og jobber jo med de ansatte vi har. Samtidig har vi brukt en god del på å legge til rette for å jobbe heimefra og tilby undervisning i heimene, og for frivillig arbeid. Det samme gjør vi på sykehjem og institusjoner. Vi har oppbemannet noen telefonlinjer og økt kapasiteten på leger. Og nå har formannskapet vedtatt å ansette legene.

– Legene og legekontorene har et vanvittig trykk. Ellers handler mye om planlegging. Vi rigger oss nå for å kunne bistå sykehuset, og så har vi gjort noen ombygginger, tilføyer han.

Dokumenterer korona-kostnadene

– Uansett er det nødvendig at staten kommer med klare signaler om at Nav, kommuner og helseforetak skal kompenseres for ekstra belastning, understreker økonomisjefen i Hadsel.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Administrasjonen har fra første dag prøvd å dokumentere alle ekstra kostnader i økonomisystemet, så man i ettertid kan spore opp hva tiltakene faktisk kostet.

– Det kan bli viktig. Vi har et ønske om å kunne dokumentere hva merkostnadene er, sier han.

Løveng sier seg imponert over hvordan alle kollegaene i kommunen har taklet situasjonen.

– Vi har et planverk som tar høyde for veldig mye, og vi har vært noen dager på forskudd i forhold til det som har dukket opp. Det er en god følelse, medgir han.