Årets TV-aksjon: Komiteen for årets TV-aksjon på Sortland oppfordrer til å gi til ei viktig sak; leder Tove Mette Bjørkmo, Elise Gustavsen, Torunn Ulriksen Unni Glad og Lars Hannevold. Foto: Årets TV-aksjon

Går for klart, blått hav

SORTLAND: TV-aksjonen har søkelyset rettet mot havet. Og aksjonen er digital. Nå forbereder Sortland-komiteen seg.

Temaet for aksjonen er å redusere plastforsøplingen i verdenshavene. Og man ønsker å gi innsamlingspengene til WWF, der man vil konsentrere seg om Sørøst-Asia, som står for en tredjedel av verdens plast-utslipp til havet.

– Jeg vil tro at det er mange som er interessert i at havet skal være reint her også. Vi er mange som lever av havet her og det er mange havrelaterte næringer her som skulle være opptatt av det, sier Tove Mette Bjørkmo, som også i år er leder for TV-aksjonskomiteen på Sortland.

Viktig tema

Men i år blir det en annerledes aksjon ved at det ikke blir bøssebærere som går fra dør til dør.

Man skal registrere seg digitalt, og komiteen håper flest mulig gjør det.

– Man kan for eksempel opprette ei digital innsamlingsbøsse for arbeidsplassen, og som man sender digitalt til sine arbeidskolleger. Lag og foreninger kan sende digitale bøsser til sine medlemmer. Det er jo blant annet mange lag og klubber som bruker havet, sier Torunn Ulriksen, som sammen med direktør for Reno-Vest, Elise Gustavsen, er bedt med i aksjonskomiteen.

– Jeg tror temaet er veldig viktig, og at mange er opptatt av at havet skal være reint. Vi trenger penger som skal gå til noe som har betydning for havet og livet i havet i mange år framover. Det handler om både bevisstgjøring og at dette vil bli en lærerik prosess, sier Ulriksen, som kan fortelle at vesterålinger er landets beste strandryddere.

– Det er veldig artig, og må bety at vi er opptatt av havet, sier hun.

Også Røde Kors er med som en viktig del av komiteen.

Også den gammeldagse måten å støtte TV-aksjonen er mulig, nemlig ved å ringe et telefonnummer, som vil bli oppgitt seinere, man kan støtte gjennom Vipps og ved å betale inn på konto.

– I år må vi vise engasjement på en annen måte, og vi må løse innsamlingen på en annen måte. Jeg tror vi kan nå veldig mange på grunn av temaet, sier Bjørkmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Om TV-aksjonen

TV-aksjonen 2020, som har slagordet Et hav av muligheter, går av stabelen 18. oktober. Den skal:

• med konkrete tiltak der problemene er størst, ta plasten ved rota

• en fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand

• skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker.

• i samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal man redusere utslipp av plast til elver og hav med 7.000 tonn årlig

• skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Bli digital bøssebærer

Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk. Registrer deg på blimed.no, gjør bøssa personlig og del den i nettverket ditt, er oppfordringen.