Vernebygget: Når det nye Hurtigrutemuseet står ferdig, må det også være nytt brannvarslingsanlegg. Foto: Tor Johannes Jensen

Gir en halv million til brannvarsling i vernebygget

Museum Nord får 500.000 kroner i gave fra UNI-stiftelsen til brannvarslingsanlegg for MS «Finnmarken» og DS «Finmarken».

Hadsel

Stiftelsen UNI vedtok støtten i sitt styremøte 31. januar.

Les også
Hurtigrutemuseet topper nye norske turistattraksjoner i 2020

Stiftelsen Norsk hurtigrutemuseum har fått pålegg om å gå til anskaffelse av nytt brannvarslingsanlegg og tåkeslukkeanlegg inne i det landsatte hurtigruteskipet og seksjonen av det 108 år gamle dampskipet, for å ivareta sikkerheten for publikum og utstillinger. Det er dette UNI-stiftelsen nå bruker en halv million på.

Les også
– Jeg fikk være med og skrive historie

Museum Nord (MN) er ansvarlig for drifta av museene som får driftsstøtte over Kulturdepartementet, og Hurtigrutemuseet på Stokmarknes er ett av 21 som favnes av stiftelsen.

Les også
Rønning overtar i Vernebygg-selskapet

Nå bygger Vernebygg AS vernebygg og nytt museumsanlegg for de to skipene. Etter planen skal det åpnes til sommeren.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Det var i 2015 at Kulturdepartementet besluttet å delta i finansieringen av nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes med bygg over MS Finnmarken (1956), og DS Finmarken (1912). Det var da prosjektet ble løftet fra å være et rent vernebygg over skipet til å bli et helt nytt museum med arkitektoniske kvaliteter, nye utstillinger som tar i bruk moderne formidlingsteknologi, og med et totalinnhold som skal gi sterkere publikumsopplevelser.

Les også
Legenden D/S «Finmarken» – 1912-1960

«MS Finnmarken» 1956 ble gitt som gave til Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, og ble satt sidelengs på land i 1999. Nå bygges det inn i det nye museet.

Les også
Seksjonen er på plass

D/S «Finnmarken» ble levert til Vesteraalens Dampskibsselskab i 1912 og gikk i Hurtigruten til til 1956, da det ble ble skoleskip. I 1960 ble det solgt til opphugging i Nederland, men en større toetasjes seksjon fra akterskipet bestående av dekkshusene på stormdekket og promenadedekket med trappehall, salonger og lugarer ble med til Nederland og solgt der. I 2003 ble den funnet i et ridesenter, kjøpt av Hurtigrutemuseet og fraktet til Stokmarknes, der den har stått siden.

Les også
– Ikke lett å få salongen på plass