Teknisk koordinator Geir Karlsen og næringskonsulent Geir Breivik i Sortland kommune oppfordrer folk både i sentrum og ute langs løypa om å rydde og sjaine til ARN 17. august. Parkeringsplassen i Kvartal 13 får ny grus for å være klar til festen. (Alle
Teknisk koordinator Geir Karlsen og næringskonsulent Geir Breivik i Sortland kommune oppfordrer folk både i sentrum og ute langs løypa om å rydde og sjaine til ARN 17. august. Parkeringsplassen i Kvartal 13 får ny grus for å være klar til festen. (Alle Foto: Sverre Idar Lakså

Girer opp til Arctic Race

SORTLAND: Det er nå bare litt over ei uke til Arctic Race of Norway (ARN) besøker Vesterålen, og på Sortland er man igang med å forberede sentrum for sykkelfesten.

– Vi oppfordrer alle til å rydde og pynte, ikke bare i sentrum, men over hele kommunen, sier næringskonsulent Geir Breivik og teknisk koordinator Geir Karlsen i Sortland kommune.

Sortland sentrum og flere veier sentralt i Sortland blir stengt i flere timer fra fredag og hele lørdag, og derfor oppfordrer de bilistene som har biler i sentrum til å tenke nøye gjennom hvor de parkerer bilene sine fredag.

– Strandgata og Kjøpmannsgata må vi stenge fredag ettermiddag, og da kan det ikke stå biler i gateløpet, sier Geir Karlsen.

Strandgata blir stengt fra Kulturfabrikken og helt til Sigurd Pedersen, og det vil da være viktig for de som vanligvis langtidsparkerer langs disse gatene å fjerne bilene sine. Kjøpmannsgata blir stengt til bussterminalen.

– Det kan heller ikke stå biler i veiene på begge sider av torget på Sortland, parkeringsplassen ved Skibsgården må være tømt, og det samme gjelder hotelltomta ved Kulturfabrikken, samt parkeringsplassen ved Kystnæringssenteret, sier Geir Breivik.

I Strandgata blir det tømt for biler allerede fredag kveld.
I Strandgata blir det tømt for biler allerede fredag kveld.
Disse uregistrerte bilene i Kvartal 13 må fjernes før ARN.
Disse uregistrerte bilene i Kvartal 13 må fjernes før ARN.

Han legger til at reklamebukkene som vanligvis står ute på fortauet ikke kan være der på lørdagen.

– Det blir så fullt på fortauet at vi sårt trenger all plass vi har, sier Breivik.

Geir Karlsen oppfordrer også de som eier uregistrerte biler i sentrum om å få dem fjernet.

– Jeg har forsøkt å finne chassisnummer på bilene som står i Kvartal 13, men det var ikke mulig å lese dem. Hvis ikke bilene blir fjernet må kommunen få dem fjernet, sier Karlsen.

– Alle må bidra

Geir Breivik berømmer Sortland SV, som hadde ryddedugnad i sentrum i forrige uke.

– Nå håper jeg at gårdeiere og private følger opp det flotte initiativet fra SV, og tar i et tak for å gjøre det fint ikke bare i sentrum, men langs hele løypa, sier Breivik.

– Folk må også ha med i beregninga at det blir mye bilder fra lufta, så det må stelles rundt overalt skal det se bra ut, sier Karlsen.

Geir Breivik sier det er meldt inn en god del større arrangement rundt om i bygdene i Sortland, og oppfordrer alle til å finne på noe, både i sentrum og ute langs løypa.

– Det er kombinasjonen av større og mindre påfunn som skaper de gode opplevelsene for både lokalbefolkning og tv-seere, sier Breivik.

Han sier at det er god kontroll på behovet for frivillige.

– Det er i aller første rekke folk til å være løypevakter som er det mest nødvendige, og her skal det være nok folk. Det er Håvard Hamansen Wallstad og Svein Robert Vestå som følger opp dette, sier Breivik.

Fortsatt ledig på torget

Det blir torgmarked både på parkeringsplassen nord om Skibsgården, og på torget. På torget er det fortsatt fem ledige torgplasser.

– De som ønsker å kapre de siste plassene kan ta kontakt med servicetorget til Sortland kommune, sier Breivik.

Han sier at det også legges opp til parkeringsplasser for bobiler og campingvogner.

– Det skal settes av plass både ved Nordnorsk Engros, og ved Salgslaget. Dette er det Turid Abelsen som administrer. Det viktige som caravanistene må huske på, er at de bør helst komme på fredag og senest lørdag morgen før gatene stenges. Så må de huske på at de ikke kan dra før gatene åpnes på lørdag kveld, sier Breivik.

Breivik oppfordrer restaurantene og kaféene i sentrum til å lage enkle menyer på selve løpsdagen.

– Det blir mange som blir værende i sentrum i flere timer, og erfaringer viser at det blir vanskelig med store tunge menyer. Enkle retter som kan spises i farta er det som selger, slår han fast.

– Ellers er vi så klare som vi kan være på dette tidspunktet. Nå skal også parkeringsplassen i Kvartal 13 gruses opp, slik at det blir ordentlig der før løpsdagen, forteller Breivik og Karlsen.

– Vi gleder oss, og godværet er bestilt, sier de.

Geir Breivik og Geir Karlsen oppfordrer ellers folk til å følge med på kommunens nettsider, der det vil komme oppdateringer helt fram til løpsdagen.