Henning Alsos, Sebastian Olsen Knutsen og Eline Fossem fra Hadsel videregående skole ble plukket ut til skolebesøk i Italia.
Henning Alsos, Sebastian Olsen Knutsen og Eline Fossem fra Hadsel videregående skole ble plukket ut til skolebesøk i Italia. Foto: Tor Johannes Jensen

Hadsel-elever var ei uke i Italia: – Vi har det bra i norsk skole

Det var en opplevelse for de tre elevene som fikk skoletur til Italia. – Men vi har det bra i norsk skole, synes byggfag-elev Eline Fossem på Hadsel videregående skole.

Hadsel videregående skole er med på programmet «Alive» – som er forkortelsen for Activating Leadership Initiative through Values Education, sammen med skoler fra Romania, Tyrkia, Spania, Portugal og Italia. Det er et prosjekt i regi av det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus pluss og handler om å trene elevene i lederegenskaper og sosial inkludering.

Hovedmålet er å dele kunnskap om livsmestring, og hvordan de kan forebygge frafall fra videregående skole og mobbing.

Tidligere har ei gruppe elever fra skolen besøkt skolen Tudor Vladimirescu i Romania.

Nå har tre andre elever hatt et opphold i Legnago, nær Verona i Italia. Sebastian Olsen Knutsen og Henning Alsos fra andre året ved kjøretøy på Melbu, og Eline Fossem fra første år på byggfag fikk ei uforglemmelig uke. Alle tre er yrkesfag-elever selv, mens skolen de besøkte har et program som tilsvarer studiespesialisering i det norske skolesystemet. Samtidig møtte de også elever fra de andre landene som deltar i prosjektet.

Programmet var hektisk.

Gondolene i Venezia er en opplevelse for seg.
Gondolene i Venezia er en opplevelse for seg. Foto: Magnus Dahl/Hadsel vgs
Foruten skolebesøk og deltagelse i undervisning og workshops, ble det også en Venezia-tur på de tre elevene.
Foruten skolebesøk og deltagelse i undervisning og workshops, ble det også en Venezia-tur på de tre elevene. Foto: Magnus Dahl/Hadsel vgs

– Vi besøkte jo skolen, var med i klassene, snakket om miljøet og var med på skoletimer og workshops, blant annet i gym og geografi, forteller de tre til Bladet Vesterålen.

{{imageLeft}}

Sebastian beskriver det som både spennende og lærerikt. De søkte om å få delta og ble plukket ut med grunnlag i søknaden.

– Det er artig å møte med ungdom fra andre land. Det var flotte folk, sier Henning, mens Sebastian slår fast at det ble en både spennende og lærerik opplevelse.

– Vi har jo mange likheter – vi er interessert i det samme, enten det er sosiale medier eller aktiviteter etter skolen. Samtidig var det spesielt å se hvor forskjellige skolesystem vi har, tilføyer Eline.

– Vi har det bra i norsk skole. Her har vi flere valgmuligheter. Det er ikke alle som har like store yrkesfaglige tilbud, sier hun.

Mye av temaet i prosjektet handler om integrering og om å ta vare på hverandre. De fikk være med da en klasse satte opp et eventyr-skuespill med en utviklingshemmet klassekamerat i hovedrollen, og de opplevde elevene de møtte fra andre land som veldig inkluderende.

– Det var jo litt spesielt å komme fra Norge. Mens vi satt i shorts og t-skjorte, frøs de andre, ler Henning.

Magnus Dahl deltok som lærer fra Hadsel videregående skole. Han er ikke mindre fornøyd:

– Det var en fantastisk opplevelse, og elevene var eksemplariske. Det var flott at akkurat de var med, sier han.

{{imageLeft}}

Foruten å besøke de andre elevene, fikk de seg også en dagstur til turistmagneten Venezia ikke langt unna. Det var en opplevelse. Men det viktigste var likevel menneskene de møtte:

– Vi fikk nye venner, alle sammen. Jeg kommer til å holde kontakt med dem, sier Henning Alsos.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

- Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

- Et budsjett på omtrent omtrent 130 milliarder norske kroner gjør Erasmus+ til verdens største utdanningsprogram.

- På grunn av EØS-avtalen deltar Norge i Erasmus+ på lik linje med EU-landene. Programmet skal gjøre det mulig for mer enn fire millioner europeere å jobbe, studere eller arbeide som frivillig i et annet land.

- Dessuten legger det til til rette for økt samarbeid mellom universiteter, høyskoler, videregåendeskoler og organisasjoner, hvor ansatte får dra på besøk og kursing på tvers av landegrenser.

- I tillegg til frivillig arbeid, støttes blant annet ungdomsutveksling og ungdomspolitiske møter, ungdomsarbeidere kan delta på kurs eller arrangere seminarer, studieturer og hospitering.