– Jeg er glad for at regjeringa fortsetter å styrke fagskolenes arbeid, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).
– Jeg er glad for at regjeringa fortsetter å styrke fagskolenes arbeid, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). Foto: Morten Berg-Hansen (arkiv)

Hadsel fagskole får 861.000 kroner

HADSEL: Regjeringa styrker kvaliteten i fagskoleutdanninga med 35 millioner kroner. Av disse går 861.000 kroner til Hadsel fagskole.

– Vi trenger mange med høyere yrkesfaglig utdanning fremover, og det er viktig at fagskolene har godt utstyr og er oppdaterte på kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør. Jeg er derfor glad for at regjeringa fortsetter å styrke fagskolenes arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre i et presseskriv.

Dette er andre året på rad at Kunnskapsdepartementet setter av penger til å utvikle fagskoleutdanninga, og interessen har vært stor. Det har kommet inn over 100 søknader i 2018, og totalt er det søkt om 82 millioner kroner.

Lofoten og Bodø

Av de ialt 35 millioner kronene som regjeringa setter av, går 3,7 millioner  til tre fagskoler i Nordland. Foruten Hadsel fagskole er det Lofoten maritime fagskole (1,43 millioner) og Bodin maritime fagskole (1,37 millioner) som blir prioritert.

Prosjektet som Hadsel fagskole hadde søkt på var «Framtidsrettet pedagogikk for lærere i fagskoler».

Kvalitetsløft 

– Totalt får 30 prosjekt støtte. Prosjektene er geografisk spredt. Både private og offentlige fagskoler får penger, og det er en god spredning i fagområder. At Hadsel fagskole får penger til sitt utviklingsprosjekt er jeg veldig godt fornøyd med, sier stortingspolitiker Kjell Børge Freiberg fra Frp – og fra Hadsel.

– Prosjektene som får penger, vil føre til bedre kvalitet i fagskoleutdanningen. De skal bidra til kompetanseheving av ansatte, samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, og bruk av teknologi for bedre læring. Det gis også tilskudd til utstyr, sier Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel Venstre.