Konkurranse: I forbindelse med årets TV-aksjon har Hadsel kommune opprettet sin egen digitale bøsse. – Vi oppfordrer alle vesterålskommunene til å gjøre det samme, sier ordfører Aina Nilsen. Foto: Hadsel kommune

Hadsel utfordrer naboene til bøssekamp

HADSEL: I forbindelse med årets TV-aksjon har Hadsel kommune opprettet sin egen digitale bøsse. – Vi oppfordrer alle vesterålskommunene til å gjøre det samme, så vi kan lage en vennskapelig konkurranse om hvem som samler inn mest, sier ordfører i Hadsel, Aina Nilsen.

Årets innsamling går til Plan internationals arbeid for å bekjempe barneekteskap, og har tittelen «Barn, ikke brud». Ordfører Nilsen og varaordfører Lena Arntzen har engasjert seg for å løfte et tema som i utvidet forstand handler om likestilling, rett til utdanning og barns rett til å få være barn.

– Vi ønsker å skape bevissthet og engasjement rundt TV-aksjonen. Det er et viktig tema og et arbeid som fortjener all den støtten det kan få, sier Arntzen.

Flere måter å støtte TV-aksjonen på

Det vil etter planen fremdeles være mulig å gå de tradisjonelle nabolagsturene med bøsse og banke på hos folk, men i et stadig mer kontantløst samfunn har også de digitale bøssene kommet for å bli.

Klikk deg inn på blimed.no for å støtte Hadsel kommunes bøsse, opprette din egen digitale bøsse eller melde deg som bøssebærer.

I tillegg inviterer kommunen til et seminar lørdag 23. oktober i Hurtigrutens hus der TV-aksjonens tema belyses på flere måter. Søndag 24. oktober arrangerer Hadsel sang- og musikkråd sin tradisjonelle konsert for TV-aksjonen i Melbu samfunnshus.

– Håper jo å bli best i Vesterålen

Til syvende og sist er selvsagt det viktigste at det kommer penger inn til det gode formålet, ikke hvordan de kommer inn. Men en uformell konkurranse blant kommunene i regionen har potensial til å vekke både vinnerinstinkt og lokalpatriotisme.

– Vi håper jo å ha den beste kommune-bøssa når innsamlingen er over. Aller først må de andre kommunene ta utfordringen. Dette er en konkurranse vi helst ikke vil vinne på walk-over, sier Nilsen.

Kommunen sier imidlertid ikke nei til et lite forsprang, så her er lenken til Hadsel kommunes digitale bøsse: https://spleis.no/191600