Ove Pedersen på teknisk i Hadsel kommune er prosjektleder for arbeidet videre med det nye Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Fredag orienterte han styret for Museum Nord om framdrifta.

Totalprisen er på 120 millioner kroner, med 40 millioner kroner i bidrag fra hver av staten, fylkeskommunen og Hadsel kommune.

Avtale ikke på plass
I mai etterlyste styret i Museum Nord en avtale med kommunen, etter at man opplevde at Hadsel kommune startet en planleggingsprosess uten å ha avtalen på plass.

– Museum Nord vil presisere at vår fortsatte deltakelse i prosjektet vil avhenge at man snarlig, het det da. Styret i Museum Nord satte da frist for en avtale til 15. juli. Men den er ennå ikke på plass.

Uten en slik avtale blir pengene fra staten heller ikke betalt ut.

– Hadsel kommune vil gjerne ha inn penger når fakturaene begynner å komme, så vi ønsker at avtalen kommer på plass, påpekte Pedersen.

Museum Nord har laget et utkast til avtale, som kommunen har bearbeidet i et nytt utkast. Nå behandler begge partene avtalen internt.

– Dette er positivt, kommenterte direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen, i møtet.

Blir ikke slik
Som Bladet Vesterålen har fortalt er Link Arkitektur prosjekteringsgruppe for arbeidet videre.

– Mange trur at sånn blir det seende ut, sa Pedersen med henvisning til masterplanen for det nye Hurtigrutemuseet som ble lansert på forsommeren.

– Det får nok et annet uttrykk. Men en del av rammene ligger fast. Trekantbygget står der, «Finnmarken» ligger der, og lugarseksjonen skal inn. Men arkitektene har frihet til å få dette til å se flott ut og få det funksjonelt. Og for oss er økonomien den aller viktigste ramma, la Pedersen til.

Nå skal skisseprosjektet være ferdig til 11. januar. Da skal Museum Nord og Hadsel kommune gjøre sine valg, før forprosjektet går i gang og blir ferdig til våren. Etter en politisk behandling da kan anbudet gå ut som totalentreprise, før bygginga kan starte i september neste år. Da er byggetida regnet fram til januar 2018. Fra da og fram til åpninga 2. juli 2018 er det satt av tid til museumsinnredninga.