Varaordfører Lena Arntzen overrakte blomster til Hadsel Høyres nye leder Andreas Øien Johannessen.
Varaordfører Lena Arntzen overrakte blomster til Hadsel Høyres nye leder Andreas Øien Johannessen. Foto: Hadsel Høyre

Han kom som en komet inn i politikken og skal lede Hadsel Høyre

HADSEL: Andreas Øien Johannessen ble søndag kveld valgt til ny leder i Hadsel Høyre.

Med seg i styret har den nye lederen fått med seg Ivar Fredriksen, Nils-Olaf Rusten Larsen, Lena Arntzen og Reid-Are Pedersen. 

I pressemeldinga som Hadsel Høyre sendte ut søndag heter det:

«Andreas er i dag nestleder hos Økoråd Hadsel AS, og er utdannet siviløkonom. Han har vist at han har stor arbeidskapasitet, og han kjenner kommunen godt. Vi ser det som en stor fordel at han har god kjennskap til næringslivet i kommunen. Andreas er nyvalgt kommunestyrerepresentant, nestleder i teknisk hovedutvalg og vara til formannskapet og regionrådet.

Han har på kort tid skaffet seg et godt nettverk i Nordland Høyre, og er sentral i arbeidet med å bygge et tettere samarbeid med øvrige Høyre-lag i Vesterålen. Hans nye lederverv i Hadsel Høyre vil være med på å understøtte dette arbeidet.

Andreas har de to siste årene sittet i styret til Hadsel Høyre, og vil med dette være med på å sikre kontinuiteten i styret.

Steinar Sørensen har de 2 siste årene vært nestleder av partiet, og tok ikke gjenvalg. Sørensen har vært sterkt delaktig i partiets strategiske arbeid, og var leder for programkomiteen i årets kommunevalg. Han kjørte en veldig fin prosess rundt programarbeidet, og har en allsidig kunnskap som hele partiet har nytt godt av. Det nye styret takker Sørensen for innsatsen og den gode lagspilleren han har vært».