Lekkasje: Mannskaper fra kommunalteknikk i Sortland kommune leiter etter lekkasjen torsdag ettermiddag. Foto: Sverre Idar Lakså

Håper trykkreduksjon vil hindre flere lekkasjer

SORTLAND: Torsdag kveld jobbes det med å tette lekkasjen på den aldrende vannledninga i Vesterålsgata, som atter en gang sprang lekk torsdag ettermiddag.

Rundt klokka 13 torsdag ettermiddag meldte Sortland kommune at det nok en gang var lekkasje på vannledninga som ligger langs Vesterålsgata, fra Søndre Frydenlund og sørover.

Det ble straks sendt ut mannskaper for å finne lekkasjen.

Den gamle eternitledninga har sørget for problemer flere ganger de siste månedene, sist for et døgn siden. Ledninga er planlagt skiftet, men foreløpig kan ikke kommunen gjøre annet enn å reparere etter hvert som lekkasjer oppstår.

Torsdag kveld melder kommunen at det jobbes med å tette lekkasjen. Samtidig skal det i krysset Vesterålsgata/Kong Øysteins vei installeres en trykkreduksjonsventil. Kommunen håper at lavere trykk på ledninga vil forhindre nye lekkasjer.

Som Bladet Vesterålen har skrevet tidligere, kan det oppstå skader på vannledninga når det er lekkasjer. På grunn av at trykket i eternitledninga forsvinner ved lekkasjer, blir trykket utenfra større, noe som kan føre til sprekkdannelser i vannledninga. Når vannet så kobles til igjen øker trykket inne i ledninga, og dersom det da er sprekker, kan det bli lekkasje.

Kommunen skriver at håpet er at lavere trykk vil hindre flere lekkasjer, inntil vannledninga er skiftet permanent. Dette arbeidet er under planlegging, legger kommunen til.