Denne sauen var så ille tilredt at den måtte avlives på stedet. Hunden som skambeit sauen ble fanget inn etter en time på rømmen.
Denne sauen var så ille tilredt at den måtte avlives på stedet. Hunden som skambeit sauen ble fanget inn etter en time på rømmen. Foto: Innsendt

Har anmeldt hundeeieren

SORTLAND: I etterkant av at familien Ellingsen fikk to sauer drept av en laus hund i Sortlandmarka, har de nå valgt å anmelde hundeeieren. – Vi ønsker å få større klarhet i hendelsesforløpet, og vi ønsker at politiet skal ta stilling til saka, sier Grete Ellingsen til Bladet Vesterålen.

Det var for snart to uker siden at en hund sleit seg fra eieren oppe i Sortlandmarka, og la seg etter sauer på beite i området. Samme kveld ble det funnet en sau som var så ille tilredt at den måtte avlives. De to påfølgende dagene ble det leita intenst i området, og etter to dager ble en sau funnet død i en bekk i området. Sauen hadde store bittskader som følge av hundeangrepet.

– Vi har mistet to sauer, og tror ikke det er snakk om flere, men vi kan ikke være sikker. Vi har leita gjennom området som best vi kan, men har ikke funnet noe utover de to sauene, sier Grete Ellingsen til Bladet Vesterålen.

Sammen med familien driver hun med sau på Sortland, og har dyrene på sommerbeite i Sortlandmarka.

Anmelder

For to dager siden ble det levert en anmeldelse til politiet, og Ellingsen sier det er flere årsaker til at de nå velger å anmelde forholdet.

– Vi har hatt god dialog med hundeeieren, og det er ikke av mangel på sympati for det han har opplevd at vi velger å anmelde. Vi ønsker å få vite hva som har skjedd, å få et bedre innblikk i hendelsesforløpet, sier Ellingsen.

Hun forteller også at i etterkant av hendelsen er familien blitt kontaktet av både hundeeiere og saueeiere, som forteller at den samme hunden angivelig skal ha gått til angrep på både hunder og sauer tidligere.

– På bakgrunn av disse opplysningene, som vi selvfølgelig har brakt videre til politiet, ønsker vi at de skal se nærmere på saka. Politiet må også ta stilling til hva som eventuelt skal skje med hunden videre, om det skal begjæres avliving eller ikke. Det vil ikke vi gjøre, sier Ellingsen.

Preventivt

Grete Ellingsen legger til at familien Ellingsen har drevet med dyrehold på Sortland i over 200 år, og at Sortlandmarka i alle de år har vært brukt til sommerbeite.

– Vi driver i et sentrumsnært område, og det er mange som bruker utmarka til rekreasjonsområde. Slik skal det være. Men vi er også avhengig at folk utviser den forsvarlige oppførselen som kreves når der går dyr på utmarksbeite. Derfor gjør vi dette også av preventive årsaker, sier Ellingsen.

Hun sier at hun har forsøkt å kontakte hundeeieren for å gi beskjed om at det er levert anmeldelse, men hun har ikke nådd gjennom på telefon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg håper politiet tar tak i dette. Politiets oppgave er i denne saka å ta stilling til to ting. Det ene er om det har skjedd et straffbart forhold, og det andre er om det skal begjæres avliving av hunden, sier Ellingsen.

Hun sier at hun ikke ser det som sin rolle som dyreeier å komme med ei slik avlivingsbegjæring.

– Det er politiets oppgave etter at de har etterforsket og vurdert forholdene. Vi synes ikke det blir rett at vi som dyreeiere skal ta stilling til dette, sier hun.

– Ikke første gangen

Bladet Vesterålen har vært i kontakt med en annen saueeier i Sortland, som kan fortelle om en lignende episode med den samme hundeeieren fire-fem år tilbake i tid.

– Det var en flott høst, og derfor fant vi ut at etter vi hadde skilt fra lammene, så skulle vi slippe voksensauene opp i marka igjen. Det var seint på høsten, men beiteforholdene var fortsatt utmerkede, forteller sauebonden.

Bonden forteller at det ble ført jevnlig tilsyn med sauene, og på grunn av den fine høsten og de gode beiteforholdene, fikk voksensauene gå ute i marka også etter 1. november, da bandtvangen ikke lenger gjelder i utmark med beitende husdyr.

– Alt gikk bra helt til en kveld da det kom telefon fra politiet. Da kunne de fortelle at en husky gikk laus oppe i marka i området hvor sauene var på beite.

Bonden tok med seg flere medlemmer av familien og de dro sammen opp til området hvor sauene gikk.

– Eieren var til stede da vi kom opp, og han hadde ikke fått tak i hunden. Da begynte vi å leite i området. Det var etter ei stund at en av oss fant en flokk helt oppe ved Tinnholla i Ånstadblåheia. Der er det et stup, og sauene sto helt ute på kanten. Hunden lå da foran og voktet over dem. Vi kom oss mellom og fikk jaget bort hunden, som etter hvert kom ned til eieren.

I løpet av natta fant bonden og familien totalt tre sauer som var så skadd at de måtte avlives. Den ene ble forsøkt reddet, men døde av skadene etter kort tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De var opprevet i juret og i bringa, og det var ikke forsvarlig å forsøke å redde dem, sier bonden.

Bonden sier at av flere grunner ble ikke saka anmeldt, men at da tre produksjonsdyr ble drept, så gikk det ut over drifta.

– Det var tre gode sauer, som det tok minst to år å erstatte, avslutter bonden.

Bladet Vesterålen har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med hundeeieren per telefon, men uten resultat.