Trenger 60.000: Ordfører John Danielsen mener at Øksnes har behov for 60.000 hurtigtester under vinterfisket. Foto: Svein Arne Nilsen

– Har behov for 60.000 tester i kommunen – minst

ØKSNES: Ordfører i Øksnes John Danielsen mener at kommunen bare til fiskeindustrien trenger man 60.000 tester under vinterfisket for å klare å ha kontroll over smitten. Dette har han signalisert til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forleden hadde Øksnes-ordføreren et møte med fiskeri- og havministeren. Der fikk han muligheten til å legge fram noen av utfordringene Øksnes står overfor ved inngangen til et nytt vinterfisket.

– Det kommer 400 arbeidsinnvandrere som skal jobbe i fiskerinæringen og under vinterfisket. I tillegg er det 200 lokale arbeidere. Vi har kalkulert med at alle skal teste seg hverdag i løpet av de første månedene av året. Da trenger vi 60.000 tester. Bare det å få tak i nok tester, kan bli ei utfordring. Det fikk vi fortalt fiskeriministeren da vi nylig hadde møte med ham, sier Danielsen.

Hadde møte med ministeren: Ordfører John Danielsen er fornøyd med å han fått lagt fortalt fiskeri- og havministeren om de utfordringene Øksnes vil ha under vinterfisket Foto: Svein Arne Nilsen

Stor belastning

I tillegg til testing av fiskearbeiderne, skal også resten av befolkninga kunne testes.

– Det fører til ei stor belastning på kommunale tjenester. Det kan også bli utfordrende å skaffe nok boliger for de som skal være i isolasjon. Leie av hotellrom kan bli ei løsning.

Danielsen mener at det er en langt mer uoversiktlig situasjon i år enn på samme tid i fjor. Nå er det ikke lenger testing på grensen og det er mer smitte i samfunnet og i flere miljø. Det gjør situasjonen mer uoversiktlig.

Viktig møte

– Jeg er glad for at vi fikk til et møte med ministeren og det var viktig for oss å få belyst hvilken utfordringer vi ved inngangen til den viktigste tiden på året for oss. Det er krevende på flere måter. Jeg tror ministeren er klar over at vi er en viktig kommune. Vi står for 10 prosent av det totale kvantum av torsk i Norge. Det er et sesongfiske som betyr mye ikke bare for Øksnes, men også for Norge.

Ordføreren sier at de fikk ikke noen lovnad fra ministeren om økonomisk støtte, men han har forhåpninger:

– Jeg tror at når vi har fått belyst våre utfordringer, vil det gjøre det lettere for oss om vi senere ber om økonomisk støtte fra departementet, sier Danielsen.