annonse

Har du sett brugde?

Sjelden og verdens nest største
Sjelden og verdens nest største: Havforskningsinstituttet vil vite når du ser brugde (Foto: J. Stafford-Deitsch)

Har du sett brugde i det siste – verdens nest største fisk? Dette spør Havforskningsinstituttet, som nå skal kartlegge denne haiens vandringsmønster og utbredelse i norske farvann. Og de ber om rapport.

Mareno Leonhardsen

Brugda filtrerer sjøvann igjennom gjellene og spiser store mengder dyreplankton hver dag. Den kan bli opptil elleve meter lang og lever i tempererte farvann, blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia.

I løpet av de kommende årene skal havforskere fra Norge og Skottland lete etter disse nå sjeldne haiene langs norskekysten.

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, forklarer havforsker og prosjektleder Claudia Junge i ei pressemelding, ført i penn av instituttets Lars Jakobsen og Gunnar Sætra.

Var tallrik

Brugda har historisk sett vært en tallrik art i norske farvann, men den har blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate. Havforskningsinstituttet skal samle informasjon om brugdas utbredelse langs norskekysten, og forskerne ønsker å fastslå hvordan det står til med brugdebestanden per i dag.

Junge forklarer at målet for prosjekt er å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

– Når vandrer brugda og hvor overvintrer den? spør Junge.

Samarbeid

Brugdeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere i Norge og Skottland. Forskere i Skottland har tidligere gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander og blant annet krysse Atlanteren og svømme til Newfoundland i Canada.

– I dette samarbeidsprosjektet skal vi se om Norskekysten inngår i brugdas vandringsruter, forteller Junge.

Derfor har Havforskningsinstituttet lansert et elektronisk skjema hvor du kan registere deg og rapportere brugdeobservasjoner med sted. Brugde-teamet er takknemlig for all informasjon, enten det er sett levende brugder eller funnet døde individ.

Vil ha rapporter

Per i dag har vi rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde de siste 15 årene. De fleste observasjonene skjedde i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele Norskekysten.

Youtube-video av brugde i Fiskefjorden i Tjeldsundet: Kevin Christensen.

annonse