Andenes havn
Andenes havn Foto: Idar Ovesen

Har frigitt navn på druknet i Andøy

Politiet har frigitt navnet på mannen som ble funnet død i sjøen 21. juli.

Det var 44 år gamle Per Kristian Pettersen, bosatt på Andenes som ble funnet død i sjøen øst av Andenes om ettermiddagen den 21.juli 2019.

 

Avdøde er obdusert ved UNN, og en foreløpig obduksjonsrapport konkluderer med drukning. En fullstendig obduksjonsrapport vil ta ytterligere 2 til 3 måneder å ferdigstille idet en avventer prøvesvar.

Politiet behandler fremdeles saken som en tragisk ulykke. Politiet har ikke kommet nærmere et konkret tidspunkt for ulykken, men har som følge av taktisk og teknisk etterforsking holdepunkter for å si at den har funnet sted innenfor 16 timer før avdøde ble funnet.

 

Opplysningene blir nå frigitt i forståelse med familien.