Kart over etappen i Vesterålen. Oversikta viser hvilke perioder veiene blir stengt. (Kartskisse Arctic Race of Norway)
Kart over etappen i Vesterålen. Oversikta viser hvilke perioder veiene blir stengt. (Kartskisse Arctic Race of Norway) Foto: ARN

Har kontroll på trafikken under ARN

VESTERÅLEN: Under Arctic Race of Norway (ARN) blir de ulike strekkene av traséen som skal sykles stengt, men det vil bli lagt opp til at folk kan flytte seg også i de stengte traséene. – Vi bruker skjønn, sier Jørn Karlsen i politiet.

Når Arctic Race og Norway skal gjennomføre sin etappe gjennom Vesterålen, starter syklistene på Sortland. Deretter sykler de over Holmstaddalen, til Frøskeland og utover mot Øksnes. I Øksnes sykler de først gjennom Lifjorden, videre gjennom Alsvåg, gjennom Myre sentrum over Sommarøya og tilbake gjennom Steinlandsfjorden. Tilbake i Sortland sykler de over Vikeidet mot Sortland. Gjennom Vestmarka, over Holmstaddalen på nytt, over mot Valfjorden og utover mot Hadsel ut Eidsfjord. Når de er over på Hadseløya sykler de yttersida før de tar av opp mot Storheia.

{{imageLeft}}

Som bildet i denne saka viser, vil de ulike strekningene bli stengt til ulike tidspunkt, alt etter når på dagen syklistene er ventet å komme forbi.

– Det blir to runder gjennom Sortland sentrum, men det blir ei god stund i mellom hvor det blir mulighet for at folk kan få bruke veien, sier Jørn Karlsen i politiet, som har hovedansvaret for trafikkstenginga i Vesterålen.

– Vi må gjøre vurderinger underveis, men vi skal bruke skjønn, slik at vi for eksempel kan slippe folk gjennom når vi er sikre på at det ikke kommer syklister, sier Karlsen.

Jørn Karlsen i politiet sier planlegginga av trafikkstyringa under ARN er ferdig.
Jørn Karlsen i politiet sier planlegginga av trafikkstyringa under ARN er ferdig. Foto: Trond K. Johansen

Han sier at alt av politi i Vesterålen vil være på jobb lørdagen, og i tillegg får de bistand fra Lofoten og Oslo.

– Fra Oslo kommer de med 10 politimotorsykler. I tillegg har vi mange frivillige løypevakter som skal passe på kryss og sideveier, sier Karlsen.

Det er omtrent 30 løypevakter i Øksnes, 80 i Sortland og 50-60 i Hadsel.

– Alle de frivillige løypevaktene skal gjennom et kurs i regi av Statens vegvesen. I tillegg skal vi ha en felles gjennomgang av oppdraget, sier Karlsen.

Han sier det er viktig at de frivillige blir kjent med hva som er oppdraget, hvilken myndighet de har som trafikkvakter, og ikke minst hvilken myndighet de ikke har.

– Man får ikke politimyndighet for å si det sånn. Dette skal gjøres ordentlig og alle skal vite hva de skal gjøre, sier Karlsen.

Han sier at i tillegg til politi og frivillige vil også 16 militærpoliti-soldater fra Brigade Nord hjelpe til under alle etappene, inkludert Vesterålen.

– Vi har god kontroll, og folk må ikke tro at selv om veien er stengt så betyr det at man er låst fast til ett sted. Det vil bli utøvd skjønn, sier Karlsen.

Han har vært med i planlegginga siden nyttår, og skal også delta på etappen i Lofoten.

– Det blir spennende, og vi skal prøve å legge opp til at folk som for eksempel ser starten på Sortland, kan flytte seg til Hadseløya, slik at de kan få innspurten på Storheia, sier Karlsen.