Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener regjeringspartiene løper fra ansvaret om ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet.
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener regjeringspartiene løper fra ansvaret om ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet. Foto: Fredrik Sørensen

– Har regjeringa glemt Andøya?

ANDØY: Regjeringa har i innspurten av valgkampen reist rundt og delt ut løfter og midler til mange gode formål. Men fortsatt er det dørgende stille rundt prosjektene som kan skape mange nye arbeidsplasser i omstillingskommunen Andøy.

Det reagerer fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), på.

– Det er påfallende, nå som vi er helt i innspurten på valgkampen: Regjeringa har vært ekstremt aktiv den seneste tiden. Politikere fra regjeringspartiene har reist rundt og lovet det ene og det andre, i hele landet. Også i nord. Derfor mener jeg det er helt på sin plass å stille spørsmål om regjeringa har glemt kommunen den har etterlatt med store problemer, sier Norvoll.

Han sikter til stortingsvedtaket fra 2016, om nedleggelse av Andøya flystasjon. I merknadene til dette vedtaket lovet Stortinget samtidig en «ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet».

– Den har ikke kommet, verken i form av nye statlige arbeidsplasser, penger til fiskerihavn, eller penger til Andøy Spaceport, slår Norvoll fast.

Folketallet i Andøy har – som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt – stupt etter flystasjonsvedtaket i 2016. Nå stuper også regjeringspartiene på meningsmålingene i Andøy. I ei måling som Norfakta nylig har utført for Andøyposten, får Senterpartiet rent flertall i kommunestyret med 57 prosent av stemmene. Høyre raser ned fra 41,3 prosent ved kommunevalget for fire år siden, til 7,3 prosent i den nevnte august-målinga. Frp er med 2,3 prosent ute av kommunestyret i Andøy på denne målinga. KrF, som også sitter i regjeringa, får i samme måling svake 2,8 prosent – mens Venstre ikke har klart å stille liste i Andøy ved årets valg.

Fylkesrådsleder Norvoll lurer på om det er slik at regjeringa nå straffer Andøy kommune fordi andværingene har stemt slik de har gjort i meningsmålingene.

– Tenker regjeringa at det ikke er noe å hente i Andøy, og derfor velger å ikke følge opp det den har lovet Andøy-samfunnet? spør Norvoll.

– Det blir veldig påfallende når vi ser hvordan politikere fra regjeringspartiene reiser rundt og gir løfter andre steder, sier Norvoll.

Da Stortinget vedtok nedleggelse av Andøya flystasjon for snart tre år siden, tok Norvoll til orde for ei øyeblikkelig omstilling.

– Det gjorde jeg basert på erfaringene vi har fra andre omstillingskommuner. I de tilfellene vi omstiller med folkene som allerede bor i kommunen, så blir det ofte vellykka også. Det blir mye vanskeligere om folk først skal måtte flytte ut, før jobben med å få inn nye folk skal starte. En slik prosess tar gjerne flere tiår, sier Norvoll.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viser til suksessen i Glomfjord, som har vært en av landets største kraftkommuner. I 2012 besluttet REC å legge ned all sin virksomhet i Glomfjord i Meløy kommune – som på daværende tidspunkt hadde omlag 6.500 innbyggere. 650 arbeidsplasser ble direkte berørt av nedleggelsen.

– I Glomfjord lyktes vi i å ta vare å industrimiljøet. Dermed berget vi også folketallet. Det var ei vellykket, øyeblikkelig omstilling, slår Norvoll fast.

Han hadde håpet at regjeringa ville bruke samme oppskrift i Andøy.

– Det ble jo tidlig lansert spennende prosjekter i Andøy, med potensiale for mange nye arbeidsplasser. Spesielt satellittbasen Andøya Spaceport, som helt åpenbart ville vært en attraktiv arbeidsplass for mange som nå har rømt ut portene fra Andøya flystasjon. Samfunnet i Andøy ville også fått stor effekt dersom havneprosjektet på Andenes ble realisert. Det ligger et stort potensiale i å utvikle den sjømatbaserte næringa i Andøy, mener Norvoll.

Han hadde håpet og trodd at regjeringa skulle levere på noen av disse prosjektene.

– Kanskje spesielt nå i valgkampen, i forkant av statsbudsjettet, hvor løftene og pengene sitter løsere. Når det ikke har skjedd, er det grunn til å stille spørsmål om dette er ei straff fra regjeringa, fordi velgerne i Andøy har stemt slik de har gjort i meningsmålingene, sier Norvoll.