Nyheter

Havsula trives i Vesterålen

Havsula trives i Vesterålen

HADSEL: Alt tyder på at havsula stortrives på Ulvøyholmene. Fuglene har mat, og den vernede kolonien vokser.

Havsula er en av kystens majestetiske fugler. Den er relativt ny i vår fuglefauna, og ble første oppdaget hekkende i Norge på fugleøya Runde på Sunnmøre i 1946. Siden den gang har den etablert seg videre nordover langs hele kysten. I 2011 ble den faktisk observert hekkende så langt nord som på Bjørnøya.

1231 ml6Ulvoy2.JPG

I vekst

Havsulene på Store Ulvøyholmen etablerte seg en gang på slutten av 80-tallet. Før den tid var dette skarvens rike. Den gang var det tradisjon å sanke skarvegg. Jeg var flere ganger med min bestefar Bjarne Dahl dit for å sanke skarvegg. Dette var en utsøkt råvare som oftest ble brukt i bløtkake. Havsulene overtok herredømmet fullstendig, ved å fortrenge skarvene, som måtte søke til andre holmer i nærheten. Tellinger har vist at bestanden på Store Ulvøyholmen har økt omlag fem prosent fra 2013 til 2015. I dag teller kolonien rundt 700 havsuler.

DSC_9050.JPG  

Bestanden øker fort over hele Nord-Atlanteren og har vokst jevnt siden den ble fredet for nesten 100 år siden. Før fredningen var det mye jakt på arten, bl.a. fordi fjærene var verdifulle og ble brukt – som pynt i damehatter.

Spesialtillatelse

Havsulene har etablert seg med kolonier fem-seks steder i Lofoten og Vesterålen. I Vesterålen har vi kolonier på Store Forøya i Andøy, og på Store Ulvøyholmen i Hadsel. Store Ulvøyholmen ligger i Ulvøyværet Naturreservat, like sør for Taen i Hadsel. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbudt å ferdes på land i verneområdet.

DSC_9373.JPG  

Med spesialtillatelse fra Fylkesmannen i Nordland får vi gå i land, sammen med professor Rob Barrett - fra Tromsø Museum - Universitetesmuseet. Kanskje landets mest erfarne ornitolog og forsker på våre sjøfuglbestander i nord.

DSC_9176.JPG  

Barrett var med på Store Ulvøyholmen i midten av juli. Målet for turen var å ringmerke unger, og samtidig sjekke mattilgang og den generelle tilstanden for bestanden.

DSC_9050.JPG

God mattilgang

Havsulene får kun én unge i hekkeperioden. Foreldrene bytter på å hente mat til ungen. Når voksenfuglen kommer tilbake til reiret gulper den opp maten den har fanget.

Barrett fortsetter sitt oppdrag med å undersøke hva havsulene har spist. Alt tyder på rikelig tilgang på mat for kolonien på Store Ulvøyholmen. I hovedsak spiser den sild, makrell og tobis. Den største naturlige faren for havsula er havørna. Ørna tar unger og enkelte ganger også voksenfugler. For få år siden ble det observert hele 28 havørner på og rundt Store Ulvøyholmen, samtidig.

1231 ml6Ulvoy4.JPG  

Merket 60 unger

Vel oppe på holmen går Barrett raskt i gang med oppgavene: rigger seg til og starter med å ringmerke havsuleungene. Havsulene er ikke redd mennesker og man kan nærmest klappe dem. De er litt aggressive når de ligger på reir, og man må være rolig og forsiktig.

1231 ml1ForsteUlvoyA.JPG  

Nebbkanten er fullt av små «tenner» og biter fuglen er det bokstavelig talt blodig alvor. Barrett merker hele 60 av ungene, resten får være denne gang. Han fortsetter med å vurdere noen av de tidligere merkede voksenfuglene. Noterer flittig numrene på ringene, for i ettertid å kunne se hvor og når de ble merket.

Forskeren merker seg også at reirene inneholder mye garnrester og søppel. Havsula bygger reir av tang den finner flytende på sjøen, svært ofte sammen med søppel som garnrester og tauverk. Barrett mener det kan være fargene som gjør at havsula velger akkurat dét som byggemateriale.

1231 ml6Ulvoy6.jpg  

Etter en liten time på holmen er Barrett ferdig med sitt oppdrag. Han har med seg prøver av havsulenes kost, som han skal undersøke nærmere, vel tilbake i Tromsø. Barrett har også gjort en rekke notater som krever etterarbeid.

DSC_9107.JPG 1231 ml6Ulvoy1.JPG DSC_9118.JPG DSC_9115.JPG

Norgesrekord

Da vi var på kolonien i fjor, merket vi hele 80 unger. Samtidig sjekket vi ringene på flere av voksenfuglene. Senere fikk jeg svært så hyggelige opplysninger fra Barrett om disse. Fire av disse var alle merket som unger på Hovsflesa, nordvest for Gimsøy i Lofoten: To i 1999, en i 1997, en i 1986. Sistnevnte var dermed 28 år gammel (i 2014), noe som viste seg å være norgesrekord! I tillegg fant vi en britisk fugl. Denne ble merket som unge på en koloni i Irland i 1981. Denne fuglen var enda eldre enn den norske rekordholderen, men ikke så gammel som den europeiske rekorden på 37 år. For et par uker siden mottok jeg en epost fra Barrett: En av ungene vi merket i 2014 var funnet død i Skottland. Den hadde viklet seg inn i fiskegarn og var omkommet.

Ulvoeyholmen 2015.jpg  

Om havsula  

Trykk her for å se film fra vårt besøk hos havsula i fjor DSC_9003.JPG