Skagen: Beate Bø Nilsen (H), Arne Ivar Mikalsen (V) og Dagfinn Olsen (Frp) gleder seg over å ha fått hele fylkestinget med på kravet om offentlig tilskudd til flyrutene på Stokmarknes lufthavn. Foto: Privat

Hele fylkestinget ber staten sikre flyruter på Skagen

HADSEL: Hele Nordland fylkesting ber staten avklare penger til kjøp av flyruter på Stokmarknes lufthavn.

Helt siden 2008 har Stokmarknes lufthavn vært ute av ordninga med statlige kjøp av flyruter, som sikrer et minsteantall avganger og regulerer billettprisene. Resultatet har vært både dyrere og dårligere flytilbud for vesterålingene.

I dag opererer Widerøe kommersielt på flyplassen, og i fjor hadde den totalt 103.000 passasjerer. Enkelte forsøk fra konkurrerende flyselskap på å gi tilbud, har ikke ført fram.

Fra nyttår skal Nordland fylkeskommune overta administrasjonen av FOT-ruter, altså offentlig kjøp av flyruter, i Nordland.

Onsdag fikk Høyre, Venstre og FrP med seg hele fylkestinget på en uttalelse om FOT-ruter på Stokmarknes lufthavn.

Hovedbudskapet er at staten må sikre penger til å ta Skagen inn i FOT-systemet,, og at det haster, fordi fylket altså overtar ansvaret fra årsskiftet.

Fylkestinget slår fast at det er urimelig at innbyggere og næringsliv skal betale langt høyere pris enn andre for et helt nødvendig samferdselstilbud, der alternativet er å kjøre seks timer i bil til fylkeshovedstaden Bodø, eller Tromsø, via en times værutsatt fergestrekning.

– Ut fra signaler fra flyselskapet som i dag trafikkerer er det grunn til bekymring for fremtidige flyruter til flyplassen. Trafikken er ikke lønnsom, og all den tid både forretnings- og fritidssegmentet har falt, er det spørsmål om ruten i fremtiden i det hele tatt kan bli lønnsom, heter det fra fylkestinget.

– Derfor må avgangene fra Stokmarknes til Bodø og Tromsø gjenopprettes som FOT-ruter. Det må da vektlegges god frekvens på antall avganger, slik at behovet dekkes reelt, sier et enstemmig fylkesting.

Uttalelsen sammenligner Stokmarknes og Leknes lufthavn, som har FOT-rute – og bedrerutefrekvens.

– Med dagens frekvens er det ofte problematisk å få plass til og fra Stokmarknes, påpeker fylkestinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En av årsakene til at det er vanskelig å få plass på flyene, er at Helse-Nord er storforbruker av flyseter i Vesterålen. Skagen er Norges fjerde mest trafikkerte lufthavn for pasientreiser, og flyplassen har flest pasientreiser av alle i hele kortbanenettet.

– I situasjonen med covid-19 er situasjonen prekær, samtidig som det i en normalsituasjon har vært en betydelig nedgang i trafikken ved Stokmarknes de siste årene sammenlignet med omkringliggende flyplasser. Mye av dette skyldes høye billettpriser og et uforutsigbart rutetilbud, påpeker uttalelsen.

Fylkestinget viser til at næringslivet generelt, og reiselivet spesielt, har bruk for flere seter for å bringe reisende til regionen.

– Derfor haster det å få til en løsning på problemene som følger av at tilbudet ved Stokmarknes lufthavn ble tatt ut av FOT-rutene, mener fylkestinget.