– Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019, opplyser helseminister Bent Høie (H).
– Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019, opplyser helseminister Bent Høie (H). Foto: Tor Johannes Jensen

Helseministeren: – Skal leie inn ambulansepersonell til Vesterålen

ANDØY: Det er ikke planlagt å sette noen av ambulansene i Vesterålen ut av beredskap, forsikrer helseminister Bent Høie (H).

26. september skrev Bladet Vesterålen at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) krever svar fra helseminister Bent Høie (H) om ambulanse-beredskapen i Vesterålen.

Bakgrunnen var at to ansatte i ambulansetjenesten i Andøy skal ha blitt nektet å jobbe overtid fordi de hadde jobbet for mye hittil i år.

Kjerkol pekte spesielt på påstander om at ambulansene på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året.

– Hvordan vil helseministeren sikre beredskapen i Vesterålen ut 2019, når dårlig dimensjonering har ført til overforbruk av overtid? spurte Ap-politikeren.

Fredag formiddag kom svaret fra helseministeren.

Bent Høie understreker det er styret og ledelsen ved helseforetaket som har det overordnete ansvaret for å sikre nødvendig beredskap og forsvarlig pasientbehandling i sin virksomhet.

– Jeg forventer at Nordlandssykehuset HF løpende vurderer situasjonen og tar de grep som kreves for å sikre beredskapen for befolkningen i sitt opptaksområde, skriver han.

Videre påpeker Høie at Helse Nord RHF har innhentet opplysninger fra Nordlandssykehuset HF om denne aktuelle saken. Ifølge statsråden opplyser helseforetaket at beskrivelsen av situasjonen i Vesterålen Online nylig ikke medfører riktighet.

– Det er ikke planlagt drift med enmannsbetjente ambulanser i Vesterålen. Det har i 2019 vært korte tilfeller med beredskapsavbrudd på grunn av personalmangel, men hvor AMK driver flåtestyring for å ivareta beredskapen. Flere ansatte har nådd arbeidsmiljølovens grenser for overtid, skriver Høie. Han erkjenner at dette har ført til en utfordrende situasjon.

– Men det er ikke planlagt å sette noen av bilene ut av beredskap. Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019, avslutter Høie.