Helsehus: Bak Ørjan Robertsen på Gullstadøya ligger store ubrukte arealer – og ei søppelfylling i grunnen. Her ser han plass for helsehus, parkering, boligblokker, eneboliger og næringsliv. Foto: Tor Johannes Jensen

Her vil han ha helsehuset

HADSEL: Ørjan Robertsen mener han har funnet det beste stedet for et moderne helsesenter på Melbu.

Hadsel kommunestyre har signalisert at det ønsker et helsehus på Melbu.

Nå er kommunen i ferd med å kjøpe Gullstadøya for 12 millioner kroner, når alle avklaringer om søppelfyllinger i grunnen og kulturminner er i orden.

Indrefiléten

Ørjan Robertsen, som representerer Melbu og Omegn Samarbeidsliste i kommunestyret, har arbeidet lenge for at kommunen skulle få hand om Gullstadøya. Da har han først og fremst sett for seg havnerettede næringsområder.

– Gullstadøya er selve indrefiléten på Melbu, understreker han overfor Bladet Vesterålen.

Inneklemt

Han viser til at tettstedet er inneklemt av viktige jordbruksområder. Det er dyrket mark både øst og vest for sentrum. Mot nord har man fjellet, og i sør er havet.

– Norge har et nasjonalt mål om å øke landbruksproduksjonen. Vi bør nødig ta jordbruksareal til boliger eller industriområder. Men da må vi utnytte resten best mulig. Haugnessan vest for Melbu er allerede brukt til boliger. Det er i hovedsak bare Gullstadøya som gjenstår, konstaterer Robertsen.

Blanke ark

Her kan kommunen til gjengjeld starte med ganske blanke ark og planlegge hvordan området kan disponeres.

– Det er umåtelig viktig for framtidig utvikling, og her ligger det til rette for stor og planlagt arealutnyttelse, mener han.

Helsehus

I dag mener han at kommunen har sikret seg den best mulige tomta for et framtidig helsehus eller helsesenter på Melbu: Nettopp i Gullstadøya.

– Vi har en unik mulighet til å utnytte jomfruelige arealer her til å realisere viktig infrastruktur, som et helsesenter med omsorgsboliger, i stedet for å leite etter ei tomt i utbygde områder hvor det kanskje ikke finnes arealer til parkering, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kinderegg

I Gullstadøya viser Robertsen til at parkeringsplassen for et offentlig helsesenter med omsorgsboliger kan være et kinderegg:

– Den vil kunne legges på den gamle søppelfyllinga, så vi slipper forurensningsproblematikk og kostbar utskifting av masser, sier MoS-representanten.

– La andre bygge

I Gullstadøya ser han for seg et offentlig-privat samarbeid som kan sette fart i investeringene, selv om kommunen ikke har store egne midler å ta av. Det kan også gjelde et helsesenter.

– Hvis en entreprenør er utbygger, kan kommunen komme inn som leietager. Et slikt samarbeid kan bidra til en raskere realisering. Det kan også tenkes andre samarbeidsløsninger som ivaretar kommunens egen evne til å investere.

Poenget er at en OPS-variant kan gi tidligere realisering enn om kommunen skal bygge selv og må vente på å kunne ta opp nye lån.

– Uansett kan man se for seg at det vil være ypperlig å kombinere et helsesenter her med omsorgsboliger i etasjene over, legger han til.

Nær sentrum

Han viser til at en slik kombinasjon og beliggenhet både vil være kostnadseffektivt og dessuten skape større trygghet for den gruppa som er den største brukeren av helsetjenestene.

Han viser til at det ikke er mer enn 500 meter mellom sentrum og ei mulig helsesenter-tomt i Gullstadøya.

Boligblokker og småhus

– Så kan vi se for oss flere blokkleiligheter i umiddelbar nærhet til helsesenteret, og småhus med utsiktstomter nærmere sjøen, fortsetter han. På grunna tvers over veien til Torodden mener han det vil være både enkelt og billig å fylle ut området som vil gi ytterligere areal.

Ørjan Robertsen understreker at utviklingen i befolkningen går mot en stadig større andel eldre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Større kake å dele

– Minkende folketall og eldre innbyggere betyr reduserte inntekter og økte utgifter for kommunen. Kommunens viktigste jobb er å opprettholde og forbedre tjenestene til innbyggerne. Hvis vi skal få ei større kake å dele, trenger vi stabil, og aller helst økende befolkning, understreker han.

Derfor slår Robertsen fast at kommunen må legge til rette for både industri og boligbygging, slik at bedrifter har tilgang til tomtearealer, og innbyggere får tilgang til attraktive byggeklare boligtomter. Han mener det er nøkkelen til å lykkes for kommunen.

Som på Børøya

Mot indre havn ser han for seg næringsarealer som vil kunne utnytte investeringene på 140 millioner som ble gjort ved havneutbygginga.

– Melbu mangler også ferdig opparbeidede industriarealer, slik vi nå etablerer på Børøya. Jeg synes det som skjer der er et mønster for god tilrettelegging. Jeg blir ikke overrasket om investeringene i nye industriarealer på Børøya vil trekke til seg mange nyetableringer, sier Robertsen.

Han understreker at kommunen vil tape i konkurransen med andre hvis den ikke har byggeklare bolig- og industritomter.

– Den som legger best til rette, får også positiv utvikling, påpeker han.

Har tomter, men ikke attraktive

– Det er ikke nok bare å ha tomter, heller. De må være attraktive. I dag finnes det knapt en eneste attraktiv byggeklar tomt på Melbu. De 10 - 12 byggeklare kommunale tomtene som er disponible ligger i områder som det ikke har vært omsetning av over de siste 30 årene. Takket være private utbyggere som har tilbudt byggeklare tomter i flotte områder som Vika og Haugnessan, har ikke utbygginga stoppet helt opp, tilføyer Ørjan Robertsen.

Osen

Mellom Gullstadøya og Melbu sentrum ser han for seg Osen som et viktig område. Her har frivillige interesser i mange år ivret for et friområde med en form for kyststi i fjæra.

– Dersom alle krefter drar i samme retning, kan vi få en sammenhengende promenade helt fra sentrum til småbåthavna på Gullstadøya, sier han.