Skred.

Hold deg unna bratte skråninger

Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. De høye temperaturene fører til stor snøsmelting, melder varsom.no i et varsel som ble sendt ut lørdag.

Jord, sørpe og flomskredfaren er nå på gult nivå for deler av Nordland.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Faren for v sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet.

Noen jordskredhendelser kan forekomme, og utsatte vegstrekninger kan bli stengt, meldes det.

Og oppfordringen er klar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.