Ekspedisjonscruiseskipet MS «Roald Amundsen»: Hurtigruten ville ikke bli nevnt i kommunikasjonen om smittetilfelle. Foto: Hurtigruten

Hurtigruten ba Hadsel holde stilt om hvor koronasmitten kunne komme fra

HADSEL: Hurtigruten var uenig med Hadsel kommune i at en person kunne ha fått koronasmitte om bord på ett av deres skip og ville ikke bli nevnt i pressemeldingen om smitten sist uke.

Det skriver kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset i ei pressemelding mandag ettermiddag.

De sendte sist onsdag ut ei pressemelding om et tilfelle av koronasmitte i Hadsel, der de viste til at pasienten var blitt smittet på en innenlands reise.

I pressemeldinga mandag viser de til at hadselværingen var på ekspedisjonscruise fra Tromsø til Svalbard med hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» fra 17. juli til 24. juli, da vedkommende gikk av i Tromsø igjen. To dager seinere, på morgenen søndag 26. juli, fikk personen symptomer forenlig med covid-19, og ble testet for viruset dagen etter.

– På ettermiddagen tirsdag 28. juli mottok vi melding om positivt prøvesvar. Pasienten ble da kontaktet av lege og isolert. Initiell smittesporing ble gjort for perioden mellom 48 timer før symptomdebut og frem til isolasjonstidspunkt. Sporingen tilsa at eventuell smitte fra vår pasient var under kontroll, skriver de to Hadsel-legene i pressemeldinga som ble publisert mandag.

På morgenen onsdag 29. juli kartla legene pasientens bevegelser nøyere. De konkluderte med at det ikke var grunn til mistanke om at pasienten hadde vært en smittefare for andre enn de nærkontaktene vedkommende allerede hadde identifisert selv, og som vedkommende hadde vært i kontakt med etter å ha kommet heim.

VG har tidligere opplyst at pasienten hadde reist med MS «Trollfjord» til Tromsø i forkant av Svalbard-ferden.

Les også
Politiet skal etterforske Hurtigruten

– Vår neste oppgave var å se på hvor pasienten selv kunne ha blitt smittet. Vi anså det som svært sannsynlig at pasienten ble smittet om bord på ett av de to hurtigruteskipene vedkommende hadde tatt på reisen, mener Bleidvin og Drageset.

Covid-19 har inkubasjonstid mellom én og 14 dager. De to legene peker på at pasienten fra Hadsel var om bord på Hurtigruten fra dag fem til dag tolv av de fjorten dagene før symptomdebut. Inkubasjonsperioder på over ni dager og under to dager anses som relativt sjeldne.

– Som resultat av dette anså vi det som nødvendig og naturlig å kontakte MS «Roald Amundsen» og informere om et sannsynlig, pågående utbrudd av koronasmitte om bord. Det var smittevernlege Martin Larsen Drageset som sto for kommunikasjonen med Hurtigruten og Folkehelseinstituttet, i nær dialog med kommuneoverlegen.

Les også
Passasjeren kan ha blitt smittet på MS «Trollfjord»

Ifølge pressemeldinga fra legene, refererte han hele pasientens sykdomsforløp til følgende personer i Hurtigruten: Kapteinen på MS «Roald Amundsen», en skipslege på turen 17.-24. juli, en skipslege på ekspedisjonsturen 24.-31. juli, en kommunikasjonrådgiver i Hurtigruten og Officer of hygiene på turen 24.-31.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det ble formidlet utvetydig til alle disse personene at vårt klare råd var å snarest mulig varsle alle passasjerer på begge turer. Dette rådet ble også formidlet til FHI per telefon og epost. FHI støttet dette rådet, skriver de videre.

De viser til at det kunne identifisert pasienten fra Hadsel hvis de hadde spesifisert hvor vedkommende hadde vært på reise. For å ivareta personvernet, ønsket de heller at Hurtigruten gikk ut på generell basis med varsel om smitte om bord. Ifølge epostkorrespondanse mellom kommunen, rederiet og Folkehelseinstituttet var kapteinen og den ene legen først positive til å informere offentlig.

– Noe senere på dagen kom det kontrabeskjed fra Hurtigruten. De var nå uenige i at vår pasient trolig hadde blitt smittet om bord. Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig, skriver de to legene.

Likevel fulgte de anmodningen fra Hurtigruten om ikke å involvere rederiet på noen som helst måte i kommunikasjonen rundt saka.

– Dette gjorde vi dels ettersom vi ikke hadde noen hjemmel til å pålegge Hurtigruten tiltak, og ettersom smittefaren var varslet de korrekte kanaler, og dels de personvernhensyn som er nevnt over, forklarer de to legene Bleidvin og Drageset.

De understreker at de ikke kommer til å kommentere saka nærmere, fordi den nå skal undersøkes av politiet.