Vil til Hadseløya: Mange av skoleelevene på Strandlandet har trening, venner og aktiviteter på Melbu. Fergestopp om kvelden vil gjøre det umulig for dem å være med. Foto: Tor Johannes Jensen

Hvis de mister fergetilbud, kan det bli exit Hadsel

HADSEL: Fylkets kutt i fergeruta på Hadselfjorden, får folk på Strandlandet til å vende blikket mot Vågan. – Fylket tukler med tilhørigheten vår, mener de.

Ennå går ferga som i fjor over Hadselfjorden. Men fylkesrådet har bestemt at det skal kuttes betydelig i ruta for å spare penger. Det rammer særlig avgangene om kveldene og i helgene.

Les også
Melbu - Fiskebøl kuttes ikke fra nyttår

Det er ennå ikke klart hva som skjer, men foreløbig driver rederiet Torghatten med den gamle ruta ut januar.

Mister kontakten

Ungene på Strandlandet føler at kuttene tar fra dem muligheter. For mange av dem handler det om trening. Ei betydelig gruppe trener fotball hos Melbo IL.

En av dem er Henrik, som går på mellomtrinnet på Strønstad skole.

– Dette er ikke bra. Jeg bruker å besøke venner på Melbu også, sier han til Bladet Vesterålen.

Les også
Enormt engasjement for ferga

– Jeg er på Melbu to ganger i uka på trening, forteller kameraten Anton.

Kompisen Emil har en bror han ofte besøker på Melbu.

– Og så bruker jeg å dra til Stokmarknes for å treffe venner der, sier han.

Leona, som også går på mellomtrinnet, reiser til Hadseløya for å handle og går hos tannlegen der.

Les også
Fergekuttene: Slik blir de nye rutene

Brødrene Torstein og Johannes bruker ferga for å delta på forskjellige typer idrett, med turneringer og samlinger i helgene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Et kutt vil gjøre at vi kommer oss til Melbu, men ikke heim igjen. Da tar det to timer å kjøre Lofast, sier Torstein.

Sykkel til Melbu

Fergekø på Fiskebøl: Folk på Strandlandet vil helst tilhøre Hadsel, men kutt i fergetilbudet kan få dem til å snu seg mot Vågan. Foto: Tor Johannes Jensen

I dag er det mulig for ungene som bor nærmest Fiskebøl å sykle til ferga, dra over aleine og være med på aktiviteter på Melbu. Noen drar også over på egenhand for å treffe kamerater og kjøpe pizza på kiosken.

– Hvis alternativet blir å delta på aktiviteter i Svolvær, er det vi foreldre som må kjøre dem til alt, sier John Ivar Valsnes.

– Dette går ut over bedrifter, unger, hjemmetjeneste og gamle, og beredskap for brann, ambulanse og sykehus, sier Michal Reinholdtsen fra Bømyr.

Les også
– Fylket har penger til ferga

Har møtt Vågan-ordføreren

Folk på Strandlandet er redd det blir lite igjen av tilknytningen til Hadsel hvis fergetilbudet blir så dårlig som fylkesrådet har lagt opp til. Resultatet kan bli at denne delen av kommunen forsvinner ut av Hadsel.

Reinholdtsen har allerede luftet saka med ordføreren i Vågan, Frank Johnsen.

– Det er et uformelt og privat initiativ fra meg. Jeg har forhørt meg med folk i bygda og har hatt et møte med ordføreren i Vågan, sier han til Bladet Vesterålen.

Innbyggerforslag

Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

Ordningen var kjent som innbyggerinitiativ fram til 2014. Før det var det kommunen selv som vurderte om den ville ta stilling til ei sak som var fremmet på denne måten.

Kilde: Minsak.no

Den siste lille snora

Han mener tilknytningen til Hadsel vil henge i en tynn tråd.

– Hvis ferga gjennomfører kuttet i rutene, vil alt bli å skje i Vågan for oss som bor her. Da er den siste lille snora til Hadsel klipt over. De jeg har snakket med, ser ikke noen hensikt i å bli i kommunen da, sier Reinholdtsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Helst Hadsel

Men han understreker at han egentlig ønsker at Strandlandet skal være en del av Hadsel i framtida også.

– Jeg liker meg i Hadsel, handler når jeg er på Hadseløya, og har prøvd å ha tannlege og lege på Melbu og Stokmarknes. Men nå blir det vanskelig. Og når det sosiale også ser ut til å ryke for ungene våre, er det ikke mye igjen, sier Reinholdtsen.

John Ivar Valsnes er enig:

– Når man har unger, er det omdreiningspunktet i livet i hvert fall i en tiårsperiode. Og da må vi tenke på det beste for dem, poengterer han.

– Vi har lyst til å tilhøre Hadsel, og dette er ikke kommunens skyld. Kommunen har satset her, men nå trenger vi hjelp fra den igjen, tilføyer Valsnes.

– Fylket tukler

– Det er ikke kommunen som gjør dette mot oss. Det er fylkeskommunen, påpeker Michal Reinholdtsen.

– Fylket tukler med tilhørigheten vår, oppsummerer Terje Olav Hansen, som også bor på Bømyr.

Alle tre ber kommunen om fortsatt hjelp til å opprettholde fergetilbudet, så de ikke trenger å sette i gang en prosess for å flytte kommunegrensa.

Arbeidsplasser og pendling

Hansen viser til at Hadsel kommune har satset tungt på Strandlandet, ikke minst gjennom industriområdet i Fiskebølvika.

– Her er 50 arbeidsplasser fordelt på Norlense, Nordlaks, LoveMar og Rov Salg&Service As. Av dem er det ti folk som bor her i bygda. Omtrent 80 prosent av dem er pendlere, stort sett fra Hadseløya. Det er potensial for tilflytting her, og vi har sått på sammen med kommunen for boligbygging. Det er ikke lenge til kommunen begynner å bygge utleieboliger her, sier Hansen til Bladet Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke enkelt

Hadsel kommune har blant annet sett på muligheten for at den bilførende hurtigbåten MS «Hanøy» kan ta med seg unger fra fergekaia på Hanøy til Stokmarknes for å delta på aktiviteter.

– Men den løsningen er ikke enkel, og tilhørigheten for oss er først og fremst til Melbu, sier Michal Reinholdtsen.

Les også
Utfordrer Norvoll til å være «Fiskebøl-pappa»

Ny kontrakt

Michal Reinholdtsen: Har vært i samtale med Vågan-ordføreren.

Kontrakten mellom Nordland fylkeskommune og rederiet Torghatten Nord om drifta av fergesambandet Melbu - Fiskebøl går ut i år.

– Det må gå an å drive med dagens rute ut året, og så legge inn et mindre og raskere fartøy i den nye kontrakten, mener Michal Reinholdtsen.

– Hensynet til oss som bor her, er viktigere enn hensynet til turistene. Det meste av trafikken på sambandet er interntrafikk i Hadsel, eller interntrafikk mellom Lofoten og Vesterålen. Fylkeskommunen må legge til rette for det, påpeker Terje Olav Hansen.

Sommerpriser

De stusser også over at ferga fortsatte å ta sommerpriser i hele fjor høst og også nå på nyåret.

– Sommerprisene var et kompromiss der man skulle ta høyere pris i turistsesongen. Men de har bare fortsatt. Det koster meg meg 200 kroner en vei. Det skulle ikke være sånn. Prisøkningen er også en måte å få folk til å slutte å bruke ferga, sier Michal Reinholdtsen.

Vågan-ordføreren

Frank Johnsen, ordfører i Vågan, bekrefter samtalen med Reinholdtsen om et mulig innbyggerinitiativ for å endre kommunetilhørighet.

– Vi vil være positive hvis det kommer et innbyggerinitiativ. Vi har ei kommunegrense som ble til da havet førte oss sammen. I dag skiller havet folk i stedet. Jeg forstår initiativet, og vi er beredt, sier ordføreren i Vågan.

– Det er ikke Vågan som har tatt initiativet til en diskusjon om kommunegrenser. En slik sak er enklere når det kommer fra de berørte, legger han til.

Johnsen understreker at Vågan har et godt samarbeid med Hadsel om tjenestetilbud i området.

Vågan kommune har ikke vurdert skolestrukturen på mange år, og dagens flertall har felt ned i sin politiske plattform at den skal ligge fast. Kommunen har ni offentlige og én privat skole, blant annet i Laukvik, på Laupstad og i Digermulen.

– Vi ser verdien av skolene i lokalsamfunnene, og at bygder sliter hvis de ikke har skoler, påpeker ordføreren.

Ordføreren viser til at heimetjenesten i Vågan har en base i Laukvik, som kan ha kapasitet til å betjene også dagens Hadsel-befolkning i nabobygdene.